Om Anemonen

Koloniträdgårdsföreningen (KTF) Anemonen är belägen inom Steningedalens naturreservat, mellan Steninge allé och Märstaån, bredvid KTF Kaprifolen. Du kan hitta oss här:

Arrendestället omfattar ca 20000 m². Medlemmarna får nyttja ca 13000 m² som kolonilotter. Hit flyttade föreningen 2010 från sin tidigare placering vid Beckers i närheten av Märsta station. Jordägare är Sigtuna kommun.

KTF Anemonen är en allmännyttig ideell förening och ska på området bedriva koloniträdgårdsverksamhet. Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av området. Från 2022 gäller väsentligt hårdare kommunala krav där minst 80% av lottens yta måste ha odlingar, blommor, buskar eller liknande, varav halva den ytan måste beredas och sås varje år. Ren gräsmatta räknas ej som odlingMiljömedvetenhet, växtlighet och prydlighet är nyckelord för att uppfylla Sigtuna kommuns krav.

Föreningen har förbundit sig att arbeta för ett ökat samarbete mellan medlemmarna. Vi vill se ett ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen samt på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen som kolonister.

Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet, i dess Östra Region, som omfattar Stockholms län (utom Stockholms stad) samt Gotland. Därmed är vi också försäkrade enligt kommunens krav. Förbundet kan erbjuda goda möjligheter till utveckling för föreningen och dess medlemmar, dels inom föreningskunskap, dels inom odlings- och miljökunskap.

Vi har normalt 62 lotter om 200 m². Där får man uppföra eller överta en dagstuga om max 12 m² och ett växthus om max 6 m². Vi har enbart lägenhetsarrenden utan rätt till boende eller övernattning.

Vi har nu också skapat tre odlingslotter om vardera 100 m² (lott 61+62 som delats i tre lika stora delar). På odlingslotterna får man inte bygga en stuga eller ha ett permanent växthus.

Här finner du intresselistan och kontaktinformation.


Lottkarta

Markera en lott så får du mer information.

Toalettbyggnad Lott 1 Lott 2 Lott 3 Lott 4 Lott 5 Lott 6 Lott 7 Lott 8 Lott 9 Lott 10 Lott 11 Lott 12 Lott 13 Lott 14 Lott 15 Lott 16 Lott 17 Lott 18 Lott 19 Lott 20 Lott 21 Lott 22 Lott 23 Lott 24 Lott 25 Lott 26 Lott 27 Lott 28 Lott 29 Lott 30 Lott 31 Lott 32 Lott 33 Lott 34 Lott 35 Lott 36 Lott 37 Lott 38 Lott 39 Lott 40 Lott 41 Lott 42 Lott 43 Lott 44 Lott 45 Lott 46 Lott 47 Lott 48 Lott 49 Lott 50 Lott 51 Lott 52 Lott 53 Lott 54 Lott 55 Lott 56 Lott 57 Lott 58 Lott 59 Lott 60 Lott 61 Lott 62 Lott 63 Lott 64

Toalettbyggnad

Toaletten är inte offentlig utan till för Anemonens medlemmar och deras gäster. Det är nu upprustad så vi har tillgång till tvål, toa- och torkpapper och rengöringsmedel. Den städas gemensamt av Anemonens medlemmar.

Lott 1

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 2

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 3

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 4

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 5

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 6

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 7

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 8

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 9

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
Kommunens ursprungliga visningslott

Lott 10

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 11

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Den nuvarande nyttjaren vill sälja stugan. Här kan man börja odla direkt då det finns gott om välskött jord! Lotten och stugan uppfyller alla ställda krav, men taket bör nog snyggas till av en framtida ägare.
Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 12

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 13

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Ägaren av stugan är öppen för en försäljning och förhandlingar om pris. Kom och titta på lotten!
Stugan är bra skick, men en del arbete behöver göras på lotten för att uppnå målet om 80% odlingsyta.

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 14

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 15

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 16

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 17

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 18

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 18 har ingen aktiv nyttjare. Stugan, på ca 6 m², är nu flyttad lott 18. Ägaren har indikerat ett pris på ca 30 000 kr - förhandlingsbart. Då ingår en grund och en hel del byggmaterial som står på lott 18. Lotten är helt opreparerad för odling och kräver en rejäl insats, men å andra sidan har du chansen att göra en helt egen planering av lotten och få rätten att bygga om stugan till 12 m².

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 19

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 20

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 21

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 22

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 23

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 24

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 25

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

En ny nyttjare söks till denna lott. Här krävs en del arbete för att uppnå målet om 80% odlingsyta.

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 26

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 27

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 28

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 29

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 30

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 31

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 32

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 33

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 34

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 35

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 36

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 37

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 38

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 39

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 40

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 41

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 42

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 43

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 44

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 45

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 46

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 47

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 48

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 49

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 50

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 51

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 52

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 53

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 54

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 55

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 56

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 57

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 58

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 59

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 60

2023-04-17. Denna lott behöver snart en ny nyttjare. Lotten ska mätas in och det är oklart om det blir en ren odlingslott utan rätt till byggnation (mindre än 200 m²), eller lott med rätt till 12 m² dagstuga och växthus.

Lotten är nu utan stuga

Lott 61

Lott om 150 m² - slås samman med lott 62 och delas därefter i tre 100 m² delar som blir rena odllingslotter.

Lott 62

Lott om 150 m² - slås samman med lott 61 och delas därefter i tre 100 m² delar som blir rena odllingslotter.

Lott 63

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
[kartan stämmer ej med verkligheten vad gäller ytan]

Lott 64

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
[kartan stämmer ej med verkligheten vad gäller ytan]