Stugor till salu

KTF Anemonens medlemmar som kan tänka sig att sälja sin kolonistuga kan annonsera på denna sida.

En stuga, växthus och annan egendom som står på en kolonilott är lottnyttjarens personliga egendom som under vissa villkor får stå och användas på kolonilotten under den tid medlemmen har ett nyttjanderättsavtal med föreningen. När någon vill avsluta kolonilivet säljer man lämpligen egendomen till någon ny medlem som vill ta över en lott. Alternativt kan man sälja stugan till någon som vill flytta den någon annanstans.

Om någon vill ta över en lott så måste man bli godkänd som medlem i föreningen. Man bör avtala om köp av stugan med reservationen att köpet genomförs endast om köparen blir godkänd som medlem.
Det är inte upp till säljaren av stugan att godkänna ett medlemskap och teckna ett nyttjanderättsavtal på lotten – det gör föreningens styrelse!
Genomför man i alla fall ett stugköp, med avsikten att ta över lotten utan att medlemskapsfrågan har avgjorts, riskerar man alltså att sitta med egendom på en lott där man inte har någon rätt att vara.

Mer information finns under sidorna för intresselistan, fakta om föreningen samt under dokumentsidan, se speciellt överlåtelserutinen.

Föreningen ansvarar inte för innehållet i annonserna, men förhandsgranskar alla annonser och tillåter ingen publicering av text som är i uppenbar strid med de lagar, stadgar och föreskrifter vi lyder under. Obs! Föreningen styr inte över prissättningen på stugorna! Annonsören har själv valt att publicera bilder, prisuppgifter och personlig information i förekommande fall. Om ingen kontaktinformation finns i annonsen kontaktar ni styrelsen.


Lott 6

En jättefin kolonistuga på 12 kvm byggd i trä samt två fina växthus i glas är till salu på lott 6 och kan överlåtas omedelbart. [Senast uppdaterad 2024-03-29]

De står på en mycket välskött 200 kvm lott där man kan odla grönsaker, frukt och blommor. De två växthusen, båda på ca 6 kvm, ett med full ståhöjd och det andra ca 1,5 m högt, är byggda i härdat glas och trä- och aluminiumram. Stugan är isolerad, i mycket gott skick och har en rymlig terrass framtill. Den har tegeltak och hängrännor är monterade. Dräneringskanaler finns nedgrävda. Stugan och de mycket välbyggda växthusen är bland de finaste i föreningen. Jorden är mycket välgödslad och välskött och skörden har varit mycket god varje år! Ca 160 kvm odlingsyta finns. Fina stabila staket runt hela lotten. Gångar är lagda med 38 cm långa cementplattor. Lämplig för familjer eller hobbyodlare med stort odlingsintresse. Kontinuerliga investeringar har gjorts under många år. Många fina och praktiska verktyg kan också tas över vid önskemål så man kan börja njuta av stället och odla direkt. Allt som kan behöva byggas och förberedas för fortsatta odlingar står redan redo!

Pris: 119 000 kr / bud. Visning av lotten och allt på den som är till salu kan göras upp med seriösa köpare. Vid intresse vänligen SMS:a Justina på 073-6375531 för att boka telefontid och visning från månadsskiftet april/maj (helger).Denna sida uppdaterades senast