Inlägg

Vissa medlemmar ses fortfarande vattna hela dagarna även i stark sol. Varför? Ni skänker bort era pengar! Det har dessutom regnat regelbundet den senaste tiden så förbrukningen borde inte vara så här pass hög. Förbrukningen är 858 m³ eller ca 11.4 m³ per dag i genomsnitt sedan vattnet öppnades kring 1 maj. Kostnad hittills (inkl 9 750 kr för vattenmätare!!): ca 17 200 kr. Budgeterat är 22 000 kr. Vattenförbrukningen har varierat mycket beroende på väder och har legat mellan ca 7 och 18 m³ per dag. Under perioden 17/6 till 1/7 skuttade det upp till nästan 20 m² per dag. Med samma varierande väder och ingen medelhavshetta under juli och augusti ser det nu ut som vi går någon tusenlapp över budget. Glöm inte att ta bort vattenslangen från tappen när ni har vattnat klart. Kolla läckande slangar/kopplingar. Vattna inte på dagen / i solen! Absolut inga vattenlekar, tack!

Vi har precis haft det ordinarie årsmötet 2024. Vi har fått en ny kassör med tidigare erfarenhet av rollen och bytt ut en annan ordinarie ledamot. Vi tror nu att vi har så pass bra ledning som det går att få i Anemonen och att vi ska kunna orka med att åstadkomma lite mer på det gemensamma koloniområdet. Den nya laguppställningen kan du hitta här. Styrelsen tillönskar alla medlemmar och besökare en härlig sommar!

Det nya avtalet med kommunen och den översiktliga synen den 17 juni, med efterföljande kommentarer och en mängd varningar till medlemmar från styrelsen, har tagit hårt på många och stämningen verkar vara mycket låg på sina håll på området. Styrelsen är satt att kontrollera och driva på att gällande kommunala arrendeavtal följs och tänker så göra tills kraven i arrendeavtalet ändras, men alla ledamöter är eniga om att det finns flera stora problem med avtalet som gör att det blir svårt, om inte omöjligt i vissa fall, att avgöra om det blir rätt och rättvist mot föreningen och medlemmarna. Vi har därför bestämt att lämna in ett brev till Sigtuna kommuns mark- och exploateringschef på Samhällsbyggnadskontoret, som är den som undertecknat vårt arrendeavtal för kommunens räkning. Vi uttrycker i brevet kritik mot hur arrendeavtalet utformats och vår förhoppning är att vi småningom ska kunna få till rimligare och mer begripliga…

Läs mer

Kolonivattnet och toaletterna öppnades för några dagar sedan och lite värme har äntligen kommit. Vi har sett många nere på området köra igång med städning och odling. Tyvärr ser det ut att bli kyligare och en del regn igen, så se till att skydda dina planteringar. Vi påminner om en ordningsregel – senast 15 juni så ska lotten vara avstädad och odling påbörjad! Styrelsen att genomföra en översiktlig syn, preliminärt vecka 26, troligen lör-sön 29-30 juni, där fokus kommer att ligga på de lotter som hade svårt att uppfylla kraven förra året. Mer info och formellt varsel om syn kommer att meddelas via SMS-grupp, anslagstavlan och hemsidan senast 14 dagar innan synen. /Styrelsen

Vattenförbrukning 28/9 -23

Förbrukningen är 1403 m³ (1 403 000 liter) eller ca 8.5 m³ per dag i genomsnitt sedan vattnet öppnades den 17 april. Kostnad hittills (inkl 6800 kr för vattenmätare): ca 18700 kr.

Mellan 1/8 och 28/9 har vi använt i snitt 1.2 m³ per dag. Vattenförbrukningen har alltså gått ner extremt mycket från toppen på drygt 25 m³ per dag i den torra och varma månaden juni. Det myckna regnandet senare har räddat oss från att gå mycket över budget, men det har också förstört en massa grödor för många. Det är inte lätt att vara kolonist ibland.

Det ser nu ut som vi bara går lite över budget till slut och landar på ca 20 000 kr vid årets slut.

Glöm inte att ta bort vattenslangen från tappen när ni har vattnat klart. Kolla läckande slangar/kopplingar. Vattna inte på dagen / i solen! Absolut inga vattenlekar, tack!

/ Styrelsen /

Anemonen har nu, åtminstone temporärt, utsett en ny vaktmästare för koloniområdet – Peter Blom, lott 36, tel 070 850 5215. Snälla lämna meddelande på röstbrevlåda eller SMS. Peter har sitt vanliga arbete och kan inte förväntas svara närhelst man ringer. Kontakta Peter i första hand för fel på gemensam utrustning.• Läckande vattenkranar / ledningar• Toaletten (toapapper, tvål, torkpapper, dörrlås / nycklar, ostädat, vattenläcka etc) Peter ansvarar för att städdagarna organiseras, håller koll på gemensam utrustning, samt att det finns medlemmar som håller toaletten städad och gräsmattan klippt. Det betyder inte att han gör allt jobb själv. Alla medlemmar förväntas hjälpa till! Uppdaterat 25/5:Jan Chamoun, lott 58, ansvarar för gräsklippning på gemensamma området.Anthony Arminio, lott 14, ansvarar för att toaletterna hålls i god ordning. / Styrelsen /

Styrelsen har beslutat släppa tre st odlingslotter om vardera 100 m². De utgör en uppstyckning av lotterna 61/62 där ingen byggnation nu får förekomma. På en odlingslott ska hela ytan odlas och inga byggnader får finnas. En verktygslåda och mindre odlingstunnlar/växtskydd tillåts. Arrendeavgiften 2023 är 300 kr (föreningen betalar arrende från 1/4 i år, annars skulle den vara 400 kr), förbundsavgift 215 kr (alla lotter >= 75 m²) samt medlemsavgift 660 kr, dvs totalt 1175 kr. En lika stor depositionsavgift, alltså 1175 kr) tillkommer också vid tillträdandet av lotten. Den återbetalas när lotten lämnas tillbaka till föreningen, om och endast om den är avstädad och jorden i brukbart skick för nästa kolonist. Köande på intresselistan prioriteras! / Styrelsen KTF Anemonen /

Vi har precis betat av det ordinarie årsmötet 2023. Vi har fått en ny sekreterare med stor erfarenhet från styrelsearbete som kommer att stärka styrelsen och föreningsarbetet. Vi har också lyckats tillsätta bra suppleanter, internrevisorer och valberedare. Mer info om föreningens färdriktning kommer efter styrelsemötet den 26/4. Den nya laguppställningen kan du hitta här. Kort om årsmötesbesluten:

Styrelsen skrev den 18/4 under det nya arrendeavtalet med Sigtuna kommun. Löptid 2023-04-01 till 2025-04-31 med sex månaders uppsägningstid. Därefter 5 år i taget med sex månaders uppsägningstid. Mer information om era nyttjanderättskontrakt kommer inom kort. Årsmötet körs den 23/4 och nyttjanderättsavtal skrivs strax efter det. Viktigaste just nu är att få en ny styrelse på plats. Se det som att ni nu utan problem kan köra igång vårsäsongen! Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Detta inlägg publicerades 18/4 och uppdaterades senast 20/4. / Styrelsen /

Damtoaletten kommer att låsas upp i slutet på denna vecka, men får inte användas förrän vattenmätaren kommit på plats någon gång nästa vecka, dvs samma vecka vi har årsmöte. Annars är det bara att dra igång och vädra ut stugorna och köra igång odlingssäsongen 2023! Vi jobbar forfarande med arrendeavtal, nyttjanderättsavtal (NA) och årsavgifter. Det kommer med all sannolikhet inte bli klart förrän strax efter årsmötet 23/4. Vi ger i alla fall samtliga möjligheten att komma igång innan NA är påskrivet.

10/28