Inlägg

Anemonen har nu utsett en vaktmästare för koloniområdet – Janne Mattson, lott 10, tel 079 031 11 15. Snälla lämna meddelande på röstbrevlåda eller SMS. Janne har sitt vanliga arbete och kan inte förväntas svara närhelst man ringer. Kontakta Janne i första hand för fel på gemensam utrustning.• Läckande vattenkranar / ledningar• Toaletten (toapapper, tvål, torkpapper, dörrlås / nycklar, ostädat, vattenläcka etc) Janne ansvarar för att städdagarna organiseras, håller koll på gemensam utrustning, samt att det finns medlemmar som håller toaletten städad och gräsmattan klippt. Det betyder inte att han gör allt jobb själv. Alla medlemmar förväntas hjälpa till! Uppdaterat 25/5:Jan Chamoun, lott 58, ansvarar för gräsklippning på gemensamma området.Anthony Arminio, lott 14, ansvarar för att toaletterna hålls i god ordning. / Styrelsen /

Styrelsen har beslutat släppa tre st odlingslotter om vardera 100 m². De utgör en uppstyckning av lotterna 61/62 där ingen byggnation nu får förekomma. På en odlingslott ska hela ytan odlas och inga byggnader får finnas. En verktygslåda och mindre odlingstunnlar/växtskydd tillåts. Arrendeavgiften 2023 är 300 kr (föreningen betalar arrende från 1/4 i år, annars skulle den vara 400 kr), förbundsavgift 215 kr (alla lotter >= 75 m²) samt medlemsavgift 660 kr, dvs totalt 1175 kr. En lika stor depositionsavgift, alltså 1175 kr) tillkommer också vid tillträdandet av lotten. Den återbetalas när lotten lämnas tillbaka till föreningen, om och endast om den är avstädad och jorden i brukbart skick för nästa kolonist. Köande på intresselistan prioriteras! / Styrelsen KTF Anemonen /

Vi har precis betat av det ordinarie årsmötet 2023. Vi har fått en ny sekreterare med stor erfarenhet från styrelsearbete som kommer att stärka styrelsen och föreningsarbetet. Vi har också lyckats tillsätta bra suppleanter, internrevisorer och valberedare. Mer info om föreningens färdriktning kommer efter styrelsemötet den 26/4. Den nya laguppställningen kan du hitta här. Kort om årsmötesbesluten:

Styrelsen skrev den 18/4 under det nya arrendeavtalet med Sigtuna kommun. Löptid 2023-04-01 till 2025-04-31 med sex månaders uppsägningstid. Därefter 5 år i taget med sex månaders uppsägningstid. Mer information om era nyttjanderättskontrakt kommer inom kort. Årsmötet körs den 23/4 och nyttjanderättsavtal skrivs strax efter det. Viktigaste just nu är att få en ny styrelse på plats. Se det som att ni nu utan problem kan köra igång vårsäsongen! Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Detta inlägg publicerades 18/4 och uppdaterades senast 20/4. / Styrelsen /

Damtoaletten kommer att låsas upp i slutet på denna vecka, men får inte användas förrän vattenmätaren kommit på plats någon gång nästa vecka, dvs samma vecka vi har årsmöte. Annars är det bara att dra igång och vädra ut stugorna och köra igång odlingssäsongen 2023! Vi jobbar forfarande med arrendeavtal, nyttjanderättsavtal (NA) och årsavgifter. Det kommer med all sannolikhet inte bli klart förrän strax efter årsmötet 23/4. Vi ger i alla fall samtliga möjligheten att komma igång innan NA är påskrivet.

Tid: Söndag 23 april 2023 kl 12:30 Plats: Steningehöjdens skola – matsalen Solurstorget 5, Steningehöjden. Buss 582. Parkering finns mitt emot sporthallen.Kom i god tid innan! Rösträtt Enligt föreningens stadgar §3.2 och §5.1 har endast medlemmen, eller någon annan myndig person från samma hushåll, rätt att rösta på årsmötet. Det är inte tillåtet att ge fullmakt till en annan person att rösta. Närvarolista/ID-kontroll En närvarolista, som också blir röstlängd, kommer att upprättas innan mötet. En ID-kontroll kan komma att göras innan medlemmen eller dess hushållsrepresentant får tillträde till möteslokalen. Motioner Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. En motion ska vara skriftlig och ha inkommit med post eller e-post till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra…

Läs mer

Preliminär kallelse till årsmöte söndag 23 april. Vi har fått ett nytt avtalsförslag från kommunen som nu kommer att behandlas av styrelsen. Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Nyttjanderättsavtal och årsmöte Styrelsen måste först godkänna avtalet på ett styrelsemöte. Vi kommer inte kunna ha ett årsmöte i tid enligt våra stadgar (dvs senast 31 mars). Vi kommer ej heller kunna skicka ut skriftlig kallelse till 23 april sex veckor innan. Medlemmarna får själva avgöra om på mötet om kallelsetiden, vad den nu blir, ändå kan antas vara godtagbar. I och med att vi inte fick ett nytt avtal den 1/10 så har alla kontrakt upphört och därmed, enligt stadgarna, allas medlemsskap. Styrelsen kvarstår tills årsmötet och tänker göra som förra året och teckna nya avtal med alla som hade ett normalt avtal 2022. De som hade ett avtal till 30/9, utan klausul om automatisk förlängning från 1/10, kommer att styrelsen…

Läs mer

Här kan ni i läsa om när Mitt i Sigtuna gjorde ett besök på området och hittade Abdullah och Nawros som var i full färd med att ta reda på säsongens skörd.

Vattenförbrukning 6/9

Förbrukningen är 1380 m³ eller knappt 10 m³ per dag i genomsnitt sedan vattnet öppnades den 20 april. Uppskattad kostnad hittills: knappt 17000 kr! Vi kommer alltså att gå över budgeterad vattenkostnad (16000) till slut. Glöm inte att ta bort vattenslangen från tappen när ni har vattnat klart. Använd regnvatten om ni har, och inga mer vattenlekar, tack!

Mellan 2/8 och 6/9 gjorde vi av med 352 m³ vatten, vilket är ca 10 m³ per dag. Vi ser nu en markant minskning i förbrukningen. Vi tidigare har haft perioder med en förbrukning på upp mot i snitt 20 m³ per dag, men nu har regn har kommit och värmen har minskat så det ser bra ut.

/ Styrelsen /

På lördag den 27:e augusti får de medlemmar som vill ställa upp ett bord och sälja eller byta trädgårdsprylar på stora gräsmattan på området – se loppis27aug2022. Styrelsen kommer samma helg (27-28 aug) att genomföra en riktad syn på ett stort antal kolonilotter. Synen kommer att ske på ett urval av de lotter som hade anmärkningar på odlingsyta från kommunen samt de lotter där styrelsen inte är nöjd med hur lotten skötts under sommaren. Mer information kommer att postas på anslagstavlan på området. Vi kan konstatera att ca 40 lotter kommer att vara berörda. Vi påminner också om den obligatoriska höststäddagen lördag 15 oktober. Närvaro är obligatorisk i fyra timmar. Vi ber medlemmarna finna någon anhörig eller vän som kan ställa upp och städa området om det är så att medlemmen själv har en giltig orsak för frånvaro. / Styrelsen /

10/24