Intresselista – kolonilott

Läs detta först: Kolonilott på Anemonen – hur fungerar det?

En kolonilott är till för de som vill odla sina egna grönsaker, sätta bärbuskar, mindre fruktträd och vackra blomsterrabatter och lägga ner stora delar av sin fritid för att ta hand om lotten. Lotten (marken) ägs inte av dig och du måste följa en stor mängd regler som sätts upp av markägaren, Sigtuna kommun, och av koloniföreningen, Anemonen, så att du tar hand om din lott och hjälper föreningen sköta hela koloniområdet på rätt sätt.

Om du letar efter en sommarstuga/villatomt med grillplats och gräsmatta, där du tror du kan göra precis som du vill, eller om du tänkt ta lång semester utomlands under sommaren och låta ogräset växa på lotten, ska du sluta läsa här och leta efter något annat spännande att göra!

Utmärkt, du läser visst vidare! Då ger vi en liten lektion i hur det fungerar med kolonilotter där du kan få rätt till att ha en dagstuga och växthus.

 1. Marken ägs av Sigtuna kommun. De har regler för vad man får göra och bygga på denna mark. Man får t ex inte använda kemikalier för att ta bort ogräs, elda skräp, bygga större stugor än 12 m², använda lotten som sommarstuga, bo eller sova i stugan. Kommunen har dessutom krav på att en mycket stor del av lotten ska vara odlad och rätt skött.
 2. Koloniföreningen Anemonen arrenderar (hyr) hela området av Sigtuna kommun, och Anemonens alla medlemmar måste följa de regler som kommunen bestämmer.
 3. Kommunen ger i ett arrendeavtal med Anemonen rätten att låta en medlem i föreningen nyttja (hyra) en del av marken, alltså en kolonilott. Anemonen har lotter som är 200 m² stora. För denna rätt betalar du en KPI-justerad arrendeavgift som år 2023 är 800 kr per 200 m² lott. Dessa pengar går helt till att betala föreningens arrendekostnad för hela området.
 4. Du måste bli medlem i Anemonen för att få hyra en lott. Som medlem måste du följa Anemonens stadgar och regler, annars kan du förlora rätten att hyra marken och du blir tvingad att lämna lotten och området. Anemonen tar, utöver arrendeavgiften, ut en medlemsavgift för att täcka föreningens övriga kostnader, t ex porto, bank, bokföring, hemsida, vatten, maskinhyra, bränsle, underhåll, avgift till koloniträdgårdsförbundet mm. År 2022 blev den uttagna medlemsavgiften nästan 1300 kr, en kraftig höjning från tidigare år. Räkna med minst ca 1500 kr i framtiden.
 5. Arrendeavtalet med kommunen är ett lägenhetsarrende så du har inget besittningsskydd, dvs du har ingen rätt att stanna kvar på din hyrda mark om du blir uppsagd.
 6. Anemonen äger inte byggnaderna som står på den hyrda marken, och Anemonen är inte hyresvärd för stugorna.
 7. Om en stuga står på en lott som du vill ta över måste du själv komma överens med den som äger stugan (och växthus och verktyg som du kanske också vill ta över) om ett rimligt pris. Vad kostar då en stuga? Det är svårt att svara exakt på. Stugorna är, förutom storleken, helt olika och i mer eller mindre bra skick. Tänk på vad det skulle kosta dig (pengar och tid) att bygga en ny stuga. En byggsats för en stuga på max 12 m² kostar från ca 30 000 kr och uppåt beroende på kvalitet, men sedan behöver du lägga en grund, måla stugan, oftast lägga takpapp eller plåt och sätta hängrännor. Det blir många tusenlappar och timmar extra. Om du tänkt bygga nytt själv i löstimmer så hamnar det garanterat långt över 50 000 kr. Du måste inse att det är ingen som ger bort sin stuga eller verktyg gratis. Om du är seriöst intresserad av att bli en kolonist under en längre tid så är en stuga en naturlig del av tillvaron, och om du sköter om stugan rätt finns det alltid någon annan som kan köpa den från dig när du tycker att det får räcka med kolonilivet.

Om du vill veta mer innan du läser vidare och anmäler dig så prata gärna med ansvarig för intresselistan i Anemonen – se kontaktlistan. Vi upplever att flera som hittills anmält sig till intresselistan ödslat sin egen tid och en hundralapp helt i onödan.

Anemonen kan ge företräde till de som kan visa kunskaper i odling och/eller har erfarenhet i hur en svensk ideell förening fungerar.

Vi intervjuar också tilltänkta medlemmar för att få en uppfattning om du är eller kan bli en riktig kolonist. Då vi har medlemmar från jordens alla hörn är föreningen eller kommunen heller inte intresserade av personer som inte kan samarbeta i en förening, eller ens tolerera människor från andra kulturer.

Lediga lotter (uppdaterat 2023-05-26)

Lott 60 är nu under tillsättning.

3 odlingslotter om ca 100 m² har släppts! Intresselistans medlemmar prioriteras! Vi ger inga som helst garantier att fler odlingslotter blir tillgängliga under 2023.
Två odlingslotter finns kvar att tilldela – först till kvarn!

Lotter där medlemmar anmält att de kan sälja stugorna och låta någon annan bli kolonist (uppdaterat 2023-05-19)

Medlemmarna på lott 11, 13, 52, 53 och 63 (alla med befintlig dagstuga) är aktiva men öppna för förhandlingar med nya kolonister.

Akut läge för lott 11. Medlemmen mår inte så bra och vill mycket gärna sälja. Besök lotten eller ring honom!!
Lott 22 behöver hitta en köpare snarast!

Om du är intresserad, läs vidare här och anmäl dig till intresselistan.
Besök gärna området! Se lottkartan här för mer information om varje lott!

Status intresselista/kö (uppdaterat 2023-05-26)

 • Endast fem är nu aktiva på intresselistan. Fler kan tillkomma under året.

Intresset från de aktiva på intresselistan har under inledningen av 2023 varit relativt svagt. Vi har stuglotter som kan omsättas NU, men man måste aktivt förhandla med stugägarna också om priset för att ta över stugan och eventuella verktyg och växthus! Tag chansen NU så har DU möjligheten att komma igång med dina odlingar direkt!

Vi omsatte sex stuglotter (2, 10, 16, 19, 35 och 37) under 2022.
Under 2023 har vi omsatt tre stuglotter (lott 18, 25 och 36).
Det finns alltså ganska stora chanser att hitta en kolonilott med tanke på antalet aktiva på intresselistan. Ring och prata med de som vill sälja!


Intresselista för medlemskap i KTF Anemonen, nyttjanderätt till kolonilott samt köp av kolonistuga.

Föreningen

Anemonen bedriver kolonilottsverksamhet i naturreservatet Steningedalen på mark arrenderad från Sigtuna kommun. Vi har efter några besvärliga år med misskötsel och missbruk av lotterna i stort sett startat om föreningen. Vi ska nu ha ett mycket större fokus på just kolonilottsverksamhet och ska ställa hårdare krav på odling, blommor och vård av den egna lotten och området så att området blir ett prydligt och vackert inslag i landskapet. De flesta medlemmarna har nu jobbat hårt med detta och det har också visat sig på området. Det är stor skillnad på hur vissa lotter såg ut 2021 och 2022. Det har blommat och växt grönsaker så det knakat.

Du

Vi letar efter personer som har ett stort odlingsintresse och/eller blomsterintresse, sinne för ordning och reda och tror på att vi måste ta hand om vår miljö. Du är en aktiv odlare som vill att det händer saker på lotten. Intresse och förståelse för föreningsverksamhet är också viktig. Du ska inte bara ta hand om din lott, utan också delta i gemensamma aktiviteter. Kanske du också är intresserad av styrelsearbete eller på annat sätt hjälpa till att leda föreningen framåt. Du förstår att det kommer att krävas kraft, tid och en del pengar för att hålla en kolonilott i det skick som krävs år efter år.

Överlåtelse av egendom på lotten

Föreningen äger normalt inte egendomen på lotten utan hanterar bara själva nyttjanderätten till lotten. Det kan vara en befintlig stuga, ett växthus eller verktyg, som du själv måste komma överens med säljaren om ett rimligt pris för. Föreningen stödjer både säljaren och köparen i denna process. Det är bara personer som föreningen kan godta som medlemmar som kan få nyttjanderätt till en lott. Egendom på lotten ska alltid ägas av nyttjanderättshavaren eller en annan myndig person i dess hushåll. Andra ägarförhållanden medför brott mot nyttjanderättsavtalet. Se vår rutin för överlåtelser. Om du behöver en mall för köpekontrakt av stuga och annan egendom på lotten kan du använda denna, men föreningen ansvarar inte för att den är legalt korrekt eller hur ni använder den.

Observera att du inte köper jorden, marken, staket som omgärdar lotterna eller det som redan planterats, utan bara byggnader och eventuella verktyg. Du får sedan rätten att använda, ej äga, marken på lotten av föreningen för koloniverksamhet. Om du senare lägger till mer jord, planterar träd, buskar eller blommor, får du se det som en normal löpande kostnad som en kolonist får räkna med.

Rättigheter & skyldigheter

Anemonen har bara lägenhetsarrenden, utan rätt till boende eller övernattning, på lotter om 200 m². Där får man uppföra eller överta en raststuga om max 12 m² utvändig byggarea och ett växthus om max 6 m². Minst 80% (160 m²) av lottens yta måste ha miljövänliga odlingar, blommor, buskar eller liknande som gynnar den biologiska mångfalden och pollinerande insekter. Gräsmatta räknas inte som odling.

NYTT 2023: Minst 50% av odlingsytan, dvs minst 80 m² måste bestå av aktiv odling där jorden bereds varje år. Resterande 80 m² av odlingsytan får då utnyttjas för t ex perenner, bärbuskar, små fruktträd, buskar och blommor som är mer av permanent karaktär och som inte behöver sättas om varje år.

Normal löptid på nyttjanderättsavtalet är ett (1) år, med automatisk förlängning ett (1) år i taget om inte uppsägning sker senast tre (3) månader innan avtalet löper ut.

Varken Sigtuna kommun eller föreningen tolererar längre att lotterna används som sommarstugor med stor gräsmatta och minimal odling, eller att lotter och byggnader missköts eller används som förråd. Att bli kolonist och få nyttja en kolonilott i KTF Anemonen innebär att bli medlem i föreningen och att man då är bunden av föreningens avtal, stadgar och föreskrifter.

Det betyder att alla kolonister ska sköta sina trädgårdar och byggnader väl. Detsamma gäller våra gemensamma gångar, vägar, parkeringsplatser, områden närmast utanför lotterna mm. Föreningen lägger också stor vikt vid att alla kolonister visar stor hänsyn mot sina grannar och mot vår miljö och deltar aktivt i föreningen.

För att klara en del av dessa arbetsuppgifter har föreningen årligen minst två gemensamma arbetsdagar där alla måste delta. Föreningens styrelse har i uppdrag att varje år genomföra en så kallad syn för att se till att alla uppfyller kraven.

Dina skyldigheter är långtgående och dina rättigheter begränsade. Alla gällande stadgar, föreskrifter (bygg- och ordningsregler) och mall för medlemmens nyttjanderättsavtal, finns att ladda ner här. 

Information om intresselistan

 • Anemonen tar ut en årlig expeditionsavgift på 100 kr för att administrera intresselistan. Vi återbetalar inte avgiften om du självmant drar tillbaka din anmälan senare.
 • Vid betalning noterar vi att fortsatt intresse finns, annars tar vi bort ditt namn från listan.
 • Beloppet ska du sätta in på plusgirokonto 267689-8, Koloniträdgårdsföreningen Anemonen i Märsta. Ange fakturanumret som meddelande/referens vid inbetalning.
 • Varje år skickar vi ut ett nyhetsbrev tillsammans en faktura på expeditionsavgiften via post, e-post eller Kivra till intressenterna.
 • Föreningen kommer att hämta in en liten kreditupplysning (typ UC-Mikro) om och när det blir aktuellt för dig att ta över en ledig lott. Vi förbehåller oss rätten att vägra medlemskap till personer med aktiva betalningsanmärkningar, men det betyder inte att en betalningsanmärkning automatiskt utesluter dig. Vi kommer alltid att ge dig chansen att förklara situationen.
 • Föreningen har alltid ett obligatoriskt förberedande möte med en tilltänkt medlem. Mötet bokar vi om och när det blir aktuellt att ta över en ledig lott. Vi går där igenom alla avtal och föreskrifter. Därefter fattar styrelsen ett beslut om föreningen ska godkänna dig som ny medlem eller inte.
 • Intresselistan är inte en strikt ”först-in-först-ut” kö. Föreningen förbehåller sig rätten att försöka matcha ihop intressenter med lotter beroende på föreningsbehov som kan förändras över tid.

Observera att föreningen kontaktar dig för att kontrollera att din information är korrekt innan vi fakturerar dig. Betala inte förrän du fått fakturan, då det är viktigt att du lämnar rätt meddelande (fakturanummer) vid betalning. När vi ser att du betalat lägger vi upp dig officiellt på intresselistan och meddelar dig.

Anmälan till intresselista