Intresselista – kolonilott

Vi letar efter personer som främst har ett stort odlingsintresse och/eller blomsterintresse, sinne för ordning och reda och tror på att vi måste ta hand om vår miljö. Du är en aktiv odlare som vill att det händer saker på lotten. Intresse och förståelse för svensk ideell föreningsverksamhet är också mycket viktig. Du ska, om du blir medlem i föreningen, inte bara ta hand om din lott, utan också delta i gemensamma aktiviteter för att hålla hela koloniområdet i ett bra skick. Kanske du också är intresserad av styrelsearbete eller i någon annan funktion, som t ex vaktmästare eller kurs-, odlings- eller festansvarig, hjälpa till att leda föreningen framåt. Du förstår att det kommer att krävas kraft, tid och en del pengar för att hålla en kolonilott i det skick som krävs år efter år.

Om du vill veta mer innan du läser vidare och anmäler dig så prata gärna med ansvarig för intresselistan i Anemonen – se kontaktlistan. Vi upplever att flera som hittills anmält sig till intresselistan har ödslat sin egen tid i onödan.

Anemonen kan ge företräde till de som kan visa kunskaper i odling och/eller har erfarenhet i hur en svensk ideell förening fungerar.

Vi intervjuar också tilltänkta medlemmar för att få en uppfattning om du är eller kan bli en riktig kolonist. Då vi har medlemmar från jordens alla hörn är föreningen eller kommunen heller inte intresserade av personer som inte kan samarbeta i en förening, eller ens tolerera människor från andra kulturer.

För mer information om föreningen, årsavgifter samt rättigheter och skyldigheter, se här.


Läs detta först: Kolonilott på Anemonen – hur fungerar det?

En kolonilott är till för de som vill odla sina egna grönsaker, sätta bärbuskar, mindre fruktträd och vackra blomsterrabatter och lägga ner en ganska stor delar av sin fritid för att ta hand om lotten under odlingssäsongen. Om du letar efter en sommar-/fritidsstuga med grillplats och gräsmatta, där du tror du kan göra precis som du vill, eller om du tänkt ta lång semester utomlands under sommaren och låta ogräset växa på lotten, ska du nog sluta läsa här och leta efter något annat spännande att göra!

Utmärkt, du läser visst vidare! Då ger vi en liten lektion i hur det fungerar med kolonilotter där du på vissa lotter kan få rätt till att ha en dagstuga och växthus.

 1. Marken ägs av Sigtuna kommun. De har regler för vad man får göra och bygga på denna mark. Man får t ex inte använda kemikalier för att ta bort ogräs, elda skräp, bygga större stugor än 12 m², använda lotten som sommarstuga, bo eller sova i stugan. Kommunen har dessutom krav på att en mycket stor del av lotten ska vara odlad och rätt skött.
 2. Koloniföreningen Anemonen arrenderar (hyr) hela området av Sigtuna kommun, och Anemonens alla medlemmar måste följa de regler som kommunen bestämmer.
 3. Kommunen ger i ett arrendeavtal med Anemonen rätten att låta en medlem i föreningen nyttja (hyra, ej äga) en del av marken, alltså en kolonilott.
  Anemonen har just nu odlingslotter med dagstuga som är 200 m² stora, samt några få odlingslotter utan stuga på 100 m².
 4. Du måste bli medlem i Anemonen för att få nyttja en lott. Som medlem måste du följa Anemonens stadgar och regler (som gäller utöver kommunens regler), annars kan du förlora rätten att nyttja lotten och du blir då tvingad att lämna lotten och området.
 5. Arrendeavtalet med kommunen är ett lägenhetsarrende (inte bostadsarrende eller jordbruksarrende) så du har inget besittningsskydd (se t ex här för förklaring). Din stuga är ingen bostad och du och kan bli uppsagd till när ditt nyttjanderättsavtal löper ut utan att orsak anges. Se också Jordabalken, kapitel 8, paragraf 21-22 om vad som gäller din egendom på lotten.
  OBS! Det här vad lagen säger och gäller alla koloniföreningar med lägenhetsarrende, dvs alla föreningar i Sigtuna kommun!
 6. Anemonen äger inte byggnaderna som står på den nyttjade marken, och Anemonen är inte hyresvärd för stugorna.
 7. Om en stuga står på en lott som du vill ta över, måste du själv komma överens med den som äger stugan (och växthus och verktyg som du kanske också vill ta över) om ett rimligt pris.
  Vad kostar då en stuga? Det är mycket svårt att svara på. Stugorna är helt olika och i mer eller mindre bra skick. Tänk på vad det skulle kosta dig (pengar och tid) att bygga en ny stuga. En byggsats för en ny stuga på max 12 m² kostar från ca 30 000 kr och uppåt beroende på kvalitet, men sedan behöver du lägga en grund, måla stugan, oftast köpa och lägga takpapp eller plåt och sätta hängrännor. Det blir många tusenlappar och timmar extra. Om du tänkt bygga nytt själv i löstimmer med någorlunda kvalitet så hamnar det garanterat långt över 50 000 kr.
  Du måste inse att det är ingen som ger bort sin stuga eller verktyg gratis. Om du är seriöst intresserad av att bli en kolonist under en längre tid så är en stuga en naturlig del av tillvaron, och om du sköter om stugan rätt finns det alltid någon annan som kan köpa den från dig när du tycker att det får räcka med kolonilivet.

Odlingslotter om 100 m² utan stuga eller byggrätt (uppdaterat 2024-06-07)

3 odlingslotter om ca 100 m² släpptes under 2023. En (1) lott är för närvarande tillgänglig. Medlemmar på intresselistan är prioriterade.
Eventuellt kan den lediga odlingslotten delas i två 50 m² lotter beroende på intresse.
Vi ger inga som helst garantier att fler odlingslotter blir tillgängliga under 2024. Om så sker prioriteras de på intresselistan.

Lotter om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga / 6 m² växthus (uppdaterat 2024-06-07)

Medlemmarna på lott 6, 11, 23, 27, 33, 34, 43, 48, 52, 53, 54, 55 och 63 (alla med befintlig dagstuga) är öppna för förhandlingar om att sälja stugan och lämna över lotten till en ny kolonist.

Om du är intresserad, läs vidare här och anmäl dig till intresselistan.
Besök gärna området! Se lottkartan här för mer information om varje lott!

Status intresselista/kö (uppdaterat 2024-06-07)

 • Vi har för närvarande 9 som står på intresselistan 2024. Dessa har prioritet till lediga lotter.

Intresset för stuglotterna var svalt under 2023 från de som var aktiva på intresselistan!
Vi har nu fler än 10 stuglotter som kan omsättas, men man måste aktivt förhandla med stugägarna också om priset för att ta över stugan och eventuella verktyg och växthus! Den som är en seriös odlingsintresserad kolonist borde inte har några större svårigheter att få tag på en lott med en rimligt prissatt stuga.

Vi omsatte sex stuglotter (2, 10, 16, 19, 35 och 37) under 2022.
Under 2023 omsatte vi åtta stuglotter (13, 15, 18, 22, 25, 36, 56 och 60).
Hittills under 2024 har stuglott 9, 21, 25, 47 och 60 samt odlingslott 62 fått nya nyttjare.

Det finns alltså extremt stora chanser att hitta en kolonilott med befintlig stuga. Ring och prata med de som vill sälja stugan! Kontakta styrelsen för mer info.


Intresselista för medlemskap i KTF Anemonen och nyttjanderätt till odlingslott med eller utan kolonistuga.

Information om intresselistan

 • Anemonen tar ut en årlig expeditionsavgift på 100 kr för att administrera intresselistan.
  Vi återbetalar inte avgiften om du självmant drar tillbaka din anmälan senare.
 • Vid betalning noterar vi att fortsatt intresse finns, annars tar vi bort ditt namn från listan.
 • Beloppet ska du sätta in på plusgirokonto 267689-8, Koloniträdgårdsföreningen Anemonen i Märsta. Ange fakturanumret som meddelande/referens vid inbetalning. Betala inget förrän du fått fakturan – den skickas till din e-postadress från vårt bokföringssystem.
 • Varje år skickar vi ut ett nyhetsbrev tillsammans en faktura på expeditionsavgiften via post eller e-post till intressenterna.
 • Föreningen kommer att hämta in en liten kreditupplysning (typ UC-Mikro) om och när det blir aktuellt för dig att ta över en ledig lott. Vi förbehåller oss rätten att vägra medlemskap till personer med aktiva betalningsanmärkningar, men det betyder inte att en betalningsanmärkning automatiskt utesluter dig. Vi kommer alltid att ge dig chansen att förklara situationen.
 • Föreningen har alltid ett obligatoriskt förberedande möte med en tilltänkt medlem. Mötet bokar vi om och när det blir aktuellt att ta över en ledig lott. Vi går där igenom alla avtal och föreskrifter. Därefter fattar styrelsen ett beslut om föreningen ska godkänna dig som ny medlem eller inte.
 • Intresselistan är inte en strikt ”först-in-först-ut” kö. Föreningen förbehåller sig rätten att försöka matcha ihop intressenter med lotter beroende på föreningsbehov som kan förändras över tid.

Anmälan till intresselista


Denna sida uppdaterades senast