Kontakt

Föreningen leds av följande styrelse vald på det ordinarie årsmötet 2024-04-06.

Styrelseledamöter

 • Ordförande: Olof Damberg, lott 45. Tel 070 399 48 38
 • Kassör: Sirpa Ekström, lott 35. Tel 070 775 46 69
 • Vice ordförande: Peter Blom, lott 36. Tel 070 850 52 15
 • Sekreterare: Helene Mattsson, lott 10. Tel 070 489 66 53

Styrelsesuppleanter

 • Daniel Zeino, lott 7
 • Marie Stomberg, lott 64

Revision

 • Roger Wiksten, lott 9
 • Fangye Peng, lott 39
 • Yasin Ipek, lott 37 (suppleant)

Valberedning

 • Roger Wiksten, lott 9
 • Fangye Peng, lott 39

Funktionsansvariga

Personuppgiftsansvarig (GDPR/dataskydd) Olof Damberg
IT (hemsida / e-postlistor mm)Olof Damberg
StudieorganisatörSirpa Ekström
TrädgårdsmästareRoger Wiksten
OdlingsrådgivareRoger Wiksten
Intresselista/köHelene Mattsson
Ekonomi & fakturafrågorSirpa Ekström
FacebookFangye Peng
VaktmästarePeter Blom
Ansvarig gräsklippningHelene Mattson
Ansvarig lokalvårdare toaletthusEj utsedd ännu

Om telefonnummer ej är angivet för en person/funktion stämmer man lämpligen träff på koloniområdet!
Vi utreder om vi kan sprida ansvaret på fler personer, så funktionslistan kan komma att ändras under försommaren.

Studieorganisatören

Ansvarar för att organisera alla möten eller sammankomster där samtliga medlemmar kan delta.

 • Samordnar om lokalhyra och inköp av mat/fika,
 • samordnar med trädgårdsmästare / odlingsrådgivare kurser för odling.
 • samordnar med styrelsen kurser om föreningskunskap samt
 • leder en festkommitté.

Vaktmästaren

Ansvarar för att planera, organisera och leda skötseln av området (förutom gemensamma planteringar)

 • Tar emot felanmälningar på t ex läckande kranar och ledningar,
 • planerar arbetsuppgifter till och leder arbetet på städdagarna,
 • samlar ihop medlemmar som behövs för varje insats,
 • kontrollerar att gräsmattan och toaletterna hålls i ordning,
 • kontrollerar att koloniområdet hålls städat,
 • planerar och kontrollerar att reparationer utförs,
 • koordinerar med trädgårdsmästaren om eventuella anläggningsarbeten,
 • planerar eventuella gemensamma byggprojekt och ansvarar för att de utförs samt
 • ser till att nödvändig utrustning, reservdelar och förbrukningsmaterial köps in.

Trädgårdsmästaren

Ansvarar för att planera, organisera och leda skötsels av gemensamma planteringar på området.

 • Leder en odlingsgrupp bestående av medlemmar som tillsammans hjälper till med gemensamma planteringar,
 • planerar för gemensamma blom-, busk- och trädplanteringar,
 • ser till att plantor, frön, jord och annat material som behövs till odlingarna köps in samt
 • kontrollerar att planteringarna sköts.

Odlingsrådgivaren

Ansvarar för att ge råd till medlemmarna om odling i allmänhet

 • Kan, tillsammans med studieorganisatören, ordna kurser i odling eller inhämta mer information eller utbildare från t ex Koloniträdgårdsförbundet.
 • Odlingsrådgivaren samarbetar med trädgårdsmästaren och ingår naturligt i odlingsgruppen.

Primär kontaktväg

Sekundär kontaktväg

Telefon (se ovan för ansvariga funktioner).
V.g. lämna meddelande på röstbrevlåda eller SMS. De flesta i föreningens ledning har andra arbeten, ibland på onormala tider, och kan inte förväntas svara närhelst man ringer.

Post

KTF Anemonen
c/o Olof Damberg
Hugingatan 6, lgh 1201
19552 Märsta

Organisationsnummer

802473-5139

Plusgirokonto

267689-8
Använd alltid fakturanumret som betalningsmeddelande!


Kontakt – externa


Fel på vår hemsida?


Denna sida uppdaterades senast