Monthly Archives: mars 2023

Tid: Söndag 23 april 2023 kl 12:30 Plats: Steningehöjdens skola – matsalen Solurstorget 5, Steningehöjden. Buss 582. Parkering finns mitt emot sporthallen.Kom i god tid innan! Rösträtt Enligt föreningens stadgar §3.2 och §5.1 har endast medlemmen, eller någon annan myndig person från samma hushåll, rätt att rösta på årsmötet. Det är inte tillåtet att ge fullmakt till en annan person att rösta. Närvarolista/ID-kontroll En närvarolista, som också blir röstlängd, kommer att upprättas innan mötet. En ID-kontroll kan komma att göras innan medlemmen eller dess hushållsrepresentant får tillträde till möteslokalen. Motioner Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. En motion ska vara skriftlig och ha inkommit med post eller e-post till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra…

Läs mer

Preliminär kallelse till årsmöte söndag 23 april. Vi har fått ett nytt avtalsförslag från kommunen som nu kommer att behandlas av styrelsen. Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Nyttjanderättsavtal och årsmöte Styrelsen måste först godkänna avtalet på ett styrelsemöte. Vi kommer inte kunna ha ett årsmöte i tid enligt våra stadgar (dvs senast 31 mars). Vi kommer ej heller kunna skicka ut skriftlig kallelse till 23 april sex veckor innan. Medlemmarna får själva avgöra om på mötet om kallelsetiden, vad den nu blir, ändå kan antas vara godtagbar. I och med att vi inte fick ett nytt avtal den 1/10 så har alla kontrakt upphört och därmed, enligt stadgarna, allas medlemsskap. Styrelsen kvarstår tills årsmötet och tänker göra som förra året och teckna nya avtal med alla som hade ett normalt avtal 2022. De som hade ett avtal till 30/9, utan klausul om automatisk förlängning från 1/10, kommer att styrelsen…

Läs mer

2/2