Category Archives: Styrelseinfo

Kolonivattnet och toaletterna öppnades för några dagar sedan och lite värme har äntligen kommit. Vi har sett många nere på området köra igång med städning och odling. Tyvärr ser det ut att bli kyligare och en del regn igen, så se till att skydda dina planteringar. Vi påminner om en ordningsregel – senast 15 juni så ska lotten vara avstädad och odling påbörjad! Styrelsen att genomföra en översiktlig syn, preliminärt vecka 26, troligen lör-sön 29-30 juni, där fokus kommer att ligga på de lotter som hade svårt att uppfylla kraven förra året. Mer info och formellt varsel om syn kommer att meddelas via SMS-grupp, anslagstavlan och hemsidan senast 14 dagar innan synen. /Styrelsen

Vi har precis haft det ordinarie årsmötet 2024. Vi har fått en ny kassör med tidigare erfarenhet av rollen och bytt ut en annan ordinarie ledamot. Vi tror nu att vi har så pass bra ledning som det går att få i Anemonen och att vi ska kunna orka med att åstadkomma lite mer på det gemensamma koloniområdet. Den nya laguppställningen kan du hitta här. Styrelsen tillönskar alla medlemmar och besökare en härlig sommar!

Vattenförbrukning 28/9 -23

Förbrukningen är 1403 m³ (1 403 000 liter) eller ca 8.5 m³ per dag i genomsnitt sedan vattnet öppnades den 17 april. Kostnad hittills (inkl 6800 kr för vattenmätare): ca 18700 kr.

Mellan 1/8 och 28/9 har vi använt i snitt 1.2 m³ per dag. Vattenförbrukningen har alltså gått ner extremt mycket från toppen på drygt 25 m³ per dag i den torra och varma månaden juni. Det myckna regnandet senare har räddat oss från att gå mycket över budget, men det har också förstört en massa grödor för många. Det är inte lätt att vara kolonist ibland.

Det ser nu ut som vi bara går lite över budget till slut och landar på ca 20 000 kr vid årets slut.

Glöm inte att ta bort vattenslangen från tappen när ni har vattnat klart. Kolla läckande slangar/kopplingar. Vattna inte på dagen / i solen! Absolut inga vattenlekar, tack!

/ Styrelsen /

Det nya avtalet med kommunen och den översiktliga synen den 17 juni, med efterföljande kommentarer och en mängd varningar till medlemmar från styrelsen, har tagit hårt på många och stämningen verkar vara mycket låg på sina håll på området. Styrelsen är satt att kontrollera och driva på att gällande kommunala arrendeavtal följs och tänker så göra tills kraven i arrendeavtalet ändras, men alla ledamöter är eniga om att det finns flera stora problem med avtalet som gör att det blir svårt, om inte omöjligt i vissa fall, att avgöra om det blir rätt och rättvist mot föreningen och medlemmarna. Vi har därför bestämt att lämna in ett brev till Sigtuna kommuns mark- och exploateringschef på Samhällsbyggnadskontoret, som är den som undertecknat vårt arrendeavtal för kommunens räkning. Vi uttrycker i brevet kritik mot hur arrendeavtalet utformats och vår förhoppning är att vi småningom ska kunna få till rimligare och mer begripliga…

Läs mer

Anemonen har nu, åtminstone temporärt, utsett en ny vaktmästare för koloniområdet – Peter Blom, lott 36, tel 070 850 5215. Snälla lämna meddelande på röstbrevlåda eller SMS. Peter har sitt vanliga arbete och kan inte förväntas svara närhelst man ringer. Kontakta Peter i första hand för fel på gemensam utrustning.• Läckande vattenkranar / ledningar• Toaletten (toapapper, tvål, torkpapper, dörrlås / nycklar, ostädat, vattenläcka etc) Peter ansvarar för att städdagarna organiseras, håller koll på gemensam utrustning, samt att det finns medlemmar som håller toaletten städad och gräsmattan klippt. Det betyder inte att han gör allt jobb själv. Alla medlemmar förväntas hjälpa till! Uppdaterat 25/5:Jan Chamoun, lott 58, ansvarar för gräsklippning på gemensamma området.Anthony Arminio, lott 14, ansvarar för att toaletterna hålls i god ordning. / Styrelsen /

Vi har precis betat av det ordinarie årsmötet 2023. Vi har fått en ny sekreterare med stor erfarenhet från styrelsearbete som kommer att stärka styrelsen och föreningsarbetet. Vi har också lyckats tillsätta bra suppleanter, internrevisorer och valberedare. Mer info om föreningens färdriktning kommer efter styrelsemötet den 26/4. Den nya laguppställningen kan du hitta här. Kort om årsmötesbesluten:

Styrelsen skrev den 18/4 under det nya arrendeavtalet med Sigtuna kommun. Löptid 2023-04-01 till 2025-04-31 med sex månaders uppsägningstid. Därefter 5 år i taget med sex månaders uppsägningstid. Mer information om era nyttjanderättskontrakt kommer inom kort. Årsmötet körs den 23/4 och nyttjanderättsavtal skrivs strax efter det. Viktigaste just nu är att få en ny styrelse på plats. Se det som att ni nu utan problem kan köra igång vårsäsongen! Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Detta inlägg publicerades 18/4 och uppdaterades senast 20/4. / Styrelsen /

Damtoaletten kommer att låsas upp i slutet på denna vecka, men får inte användas förrän vattenmätaren kommit på plats någon gång nästa vecka, dvs samma vecka vi har årsmöte. Annars är det bara att dra igång och vädra ut stugorna och köra igång odlingssäsongen 2023! Vi jobbar forfarande med arrendeavtal, nyttjanderättsavtal (NA) och årsavgifter. Det kommer med all sannolikhet inte bli klart förrän strax efter årsmötet 23/4. Vi ger i alla fall samtliga möjligheten att komma igång innan NA är påskrivet.

Tid: Söndag 23 april 2023 kl 12:30 Plats: Steningehöjdens skola – matsalen Solurstorget 5, Steningehöjden. Buss 582. Parkering finns mitt emot sporthallen.Kom i god tid innan! Rösträtt Enligt föreningens stadgar §3.2 och §5.1 har endast medlemmen, eller någon annan myndig person från samma hushåll, rätt att rösta på årsmötet. Det är inte tillåtet att ge fullmakt till en annan person att rösta. Närvarolista/ID-kontroll En närvarolista, som också blir röstlängd, kommer att upprättas innan mötet. En ID-kontroll kan komma att göras innan medlemmen eller dess hushållsrepresentant får tillträde till möteslokalen. Motioner Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. En motion ska vara skriftlig och ha inkommit med post eller e-post till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra…

Läs mer

Preliminär kallelse till årsmöte söndag 23 april. Vi har fått ett nytt avtalsförslag från kommunen som nu kommer att behandlas av styrelsen. Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Nyttjanderättsavtal och årsmöte Styrelsen måste först godkänna avtalet på ett styrelsemöte. Vi kommer inte kunna ha ett årsmöte i tid enligt våra stadgar (dvs senast 31 mars). Vi kommer ej heller kunna skicka ut skriftlig kallelse till 23 april sex veckor innan. Medlemmarna får själva avgöra om på mötet om kallelsetiden, vad den nu blir, ändå kan antas vara godtagbar. I och med att vi inte fick ett nytt avtal den 1/10 så har alla kontrakt upphört och därmed, enligt stadgarna, allas medlemsskap. Styrelsen kvarstår tills årsmötet och tänker göra som förra året och teckna nya avtal med alla som hade ett normalt avtal 2022. De som hade ett avtal till 30/9, utan klausul om automatisk förlängning från 1/10, kommer att styrelsen…

Läs mer

10/21