Kallelse årsmöte 2023

Tid:

Söndag 23 april 2023 kl 12:30

Plats:

Steningehöjdens skola – matsalen

Solurstorget 5, Steningehöjden.
Buss 582.
Parkering finns mitt emot sporthallen.
Kom i god tid innan!

Rösträtt

Enligt föreningens stadgar §3.2 och §5.1 har endast medlemmen, eller någon annan myndig person från samma hushåll, rätt att rösta på årsmötet. Det är inte tillåtet att ge fullmakt till en annan person att rösta.

Närvarolista/ID-kontroll

En närvarolista, som också blir röstlängd, kommer att upprättas innan mötet. En ID-kontroll kan komma att göras innan medlemmen eller dess hushållsrepresentant får tillträde till möteslokalen.

Motioner

Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte.

En motion ska vara skriftlig och ha inkommit med post eller e-post till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

Dokument

Alla dokument/bilagor kommer, senast en vecka innan mötet, att finnas på
https://anemonenktf.se/dok-am-2023/
Om du inte har en skrivare kan du ta hjälp av en medlem som har en sådan, eller t ex använda något av Sigtunas biblioteket.

Det kommer finnas en begränsad mängd av utskrivna dokument på årsmötet.

Fika

Mötet kan komma att ta ett antal timmar. Föreningen ordnar med kaffe/te och bulle.


Denna text uppdaterades senast 2023-03-26 av styrelsen KTF Anemonen.