Förlängt arrendeavtal med Sigtuna kommun

Efter kommunens syn den 16/6 fick vi den 23/6 en rapport över kommunens syn på hur målet om ”80% odlingsyta” och ”inga sommarstugor” var uppnått eller inte. Bara 26 lotter fick ”ingen anmärkning” på odlingsytan. Några av dessa lotter tycker styrelsen inte är godkända. Kommunen hade dessutom anmärkningar på några lotter där styrelsen tycker precis tvärtom, dvs att de uppfyller alla krav som kommunen har i sina riktlinjer för en kolonilott.

För att vara säkra på att föreningen och kommunen har samma tolkning av reglerna har styrelsen kommit överens med kommunen om att förlänga nuvarande avtal med tre månader till 30 september, innan ett avtal med vitesklausul tecknas.

Föreningens medlemmar har fortfarande samma uppdrag – att uppnå målet om 80% odling och bli kolonister – ej sommarstugeägare.

Styrelsen kommer att jobba med alla medlemmar som inte uppnått målet samtidigt som vi kommer att diskutera med kommunen och Koloniträdgårdsförbundet om tolkningen av ”80% odling” och ”sommarstuga”.

Styrelsen kommer nu att ta fram nya nyttjanderättsavtal, eftersom de nuvarande löper ut den 30/6, och sedan ha enskilda möten med alla medlemmar.