Kort om kommunens rapport

Kommunen genomförde en inspektion den 16 juni och har nu lämnat en kortfattad rapport. Enligt kommunen har endast 26 lotter lyckats att få 80% av lotten uppodlad helt enligt deras syn. Delar av styrelsen har pratat om detta och det ser ut som vi inte håller med kommunen i vissa fall.

Det är mycket viktigt att föreningen och kommunen har samma syn eftersom de nu har överlåtit till föreningen att styra upp problemen och (återigen) inte kommer att genomföra hoten om avhysningar genom kronofogden. Det blir istället föreningens sak att, i värsta fall, säga upp medlemmar som inte har förmågan att bli kolonister och följa regler.

Kommunen kommer i nästa arrendeavtal, som styrelsen ännu inte skrivit på eller ens sett, att införa en klausul om vite (böter) på 5000 kr per påbörjad vecka om inte föreningen uppfyller de krav som kommunen ställer. De medlemmar som har bidragit till att orsaka felen kommer att få dela på denna kostnad genom att de får tillfälligt höjda medlemsavgifter. Som det ser ut nu kommer arrendeavtalet, på grund av att odlingskravet inte var uppfyllt av alla medlemmar, att redan från dag ett att ha hotet om vite aktivt och att föreningen då får sex veckor på sig att ordna 80% odling på alla lotter. Efter det blir det snabbt väldigt dyrt!

Styrelsen måste först komma helt överens med kommunen om detaljerna kring 80% odling innan vi kan skriva på något arrendeavtal med kommunen. Det behövs också för att vi ska kunna ge mer precisa krav till varje enskild medlem i nästa nyttjanderättsavtal.

/ Styrelsen /