Rätt och fel

Styrelsen har börjat att gå runt till de 41 (!!) lotter som har fått anmärkningar efter kommunens inspektion den 16/6 och styrelsens efterföljande kontroller.

Det är alldeles för många som inte lägger ner den tid och energi som krävs för att komma upp i en godtagbar odlingsyta och vissa har i stort sett har struntat i fel som de vetat om i nästan ett års tid. Några har överhettat skottkärrorna och hämtat massor av gratisjord, men de som skulle ha behövt jorden mest verkar inte ha lagt ner så mycket energi utan har trott att jorden magiskt ska teleportera sig över lottgränsen. Vissa har fräst upp och rensat grästuvor i mängder, eller åtminstone grävt upp några hål i marken, men många har bara stirrat på gräsmattan/ogräset och trott att den/det skulle självdö och själv finna vägen till ÅVC. Varken föreningen eller kommunen kan lova om eller när det kommer mer gratis jord. Föreningen har ej heller någon gemensam jordfräs eller annan utrustning lämplig för kolonilottsverksamhet. Några medlemmar måste nog fundera på om det inte är dags att ringa en jordleverantör och/eller hyra en jordfräs, eller helt enkelt ge upp och inse att ni inte är kolonister. Kommunens krav är glasklara i detta avseende – inga sommarstugor.

Vidare verkar det som inte många har läst de nya byggreglerna som har varit publicerade på vår hemsida sedan 2022-04-01 och som godkändes av årsmötet i maj. Vi har hittat ett antal ”verktygslådor” som är alldeles för stora och det har byggts åtminstone en altan utan godkännande från styrelsen. Det kommer att vara NOLL TOLERANS mot detta i fortsättningen och krav på rättelser kommer att ges till de som gjort fel. Ta ditt eget ansvar och läs på i fortsättningen, och gör rätt innan någon måste peka med hela handen.

Många verkar också tycka det är jobbigt att bli kolonist och lämna sommarstugan bakom sig. Det kan vi absolut förstå, men vi kan inte förstå varför nästan ingen hjälper föreningen eller någon annan medlem att komma framåt. Det är just därför föreningen finns. I stadgarna står det att föreningen ska

  • sköta och underhålla den mark (t ex gräsmattan) och anläggningar (t ex toaletten) som föreningen arrenderar
  • verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt
  • i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

Föreningen är ni – alla medlemmar – inte styrelsen. Styrelsen har ett uppdrag av medlemmarna att leda föreningen, men det betyder inte att styrelsen ska utföra allt arbete på koloniområdet. Det är alla skyldiga att medverka i efter bästa förmåga.

Det läggs en enorm energi på att gnälla och skylla problem på alla andra utom en själv. Styrelsen tänker utnyttja de möjligheter i stadgar och regler som finns och vi kommer låta de som motarbetar föreningens syfte och bryter mot regler att veta om det. Ni som tänker fortsätta älta de problem och fel som begåtts de senaste 10 åren kommer att ignoreras av styrelsen för vi tänker nu köra framåt och se till att vi får en fungerande koloniträdgårdsförening där man kan odla i fred och där det finns trevliga kolonilotter där det växer bönor, bär och blommor så det knakar och som man kan vara stolt över. Lämna över till någon annan duglig kolonist om du inte håller med. Börja samarbeta och du är mer än välkommen att köra framåt tillsammans.

Slutligen får vi återigen påminna om att man måste ta stor hänsyn till varandra. Det är ett grundkrav att man t ex ska kunna hålla en rimlig ljudnivå vid sammankomster och ha kontroll över barn så att andra kolonister inte ska behöva lämna området eller finna det nödvändigt att uppfostra andras barn. Koloniområdet är till för koloniverksamhet och det är ingen offentlig lek- eller vattenpark. Ej heller är din kolonilott en villatomt där du får göra som du vill. Fungerar inte detta får väl styrelsen fundera på om vi ska ta efter vår grannförening Kaprifolen och införa ytterligare begränsningar i hur man får ha sammankomster på lotten, förbjuda bollspel på gräsmattan eller, på förekommen anledning, barn som tycker att det är helt naturligt att slänga sten på en vuxen besökare…

/ Ordförande KTF Anemonen /