Nytt arrendeavtal med kommunen

Styrelsen skrev den 18/4 under det nya arrendeavtalet med Sigtuna kommun. Löptid 2023-04-01 till 2025-04-31 med sex månaders uppsägningstid. Därefter 5 år i taget med sex månaders uppsägningstid. Mer information om era nyttjanderättskontrakt kommer inom kort. Årsmötet körs den 23/4 och nyttjanderättsavtal skrivs strax efter det. Viktigaste just nu är att få en ny styrelse på plats. Se det som att ni nu utan problem kan köra igång vårsäsongen!

Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter:

  • Koloniträdgårdsändamål – kommunen vill främja aktiv odling och se till att området inte övergår till ett sommarstugeområde. Lägenhetsarrende – ej boende eller övernattning, ej besittningsrätt.
  • Detaljplanen gäller som den alltid gjort (dvs max 12 m² stuga och 6 m² växthus).
  • Arrendeavgift per helår 2023: 800 kr per 200 m² lott (KPI-indexerat), varav vi antar vi behöver betala 3/4 2023 eftersom avtalet gäller från 1/4.
  • FÖRTYDLIGAT: 80% av lottytan på varje kolonilott ska vara uppodlad. Med uppodlad menas att jorden är beredd och planterad/besådd med grönsaker, bärbuskar, fruktträd, blommor mm. Gräsmatta, kolonistuga/förråd, gång till kolonistuga från väg, altan och annat likvärdigt räknas ej som odling.
  • FÖRTYDLIGAT: Max en (1) lott per hushåll, ej heller lott i annan förening.
  • FÖRTYDLIGAT: Kommersiell försäljning är inte tillåten av det som odlas inom koloniområdet, dock får försäljning av överskott ske, så länge det är inom ramarna för skatteverkets regler om inkomst av hobby.
  • FÖRTYDLIGAT: Odlingstunnlar som inte betraktas som en byggnad (anläggning man kan gå in i eller ta skydd i) är tillåtet att ha inom kolonilottsområdet. Dessa får endast vara uppsatta när så krävs för odlingen och vara fackmannamässigt utförda med material som är beständiga och avsedda för sitt ändamål.
  • NYTT: Av den del som är uppodlad ska minst hälften bestå av aktiv odling som kräver markberedning varje år.
  • NYTT: Kommunen har rätt till att när om helst och utan förvarning syna området. Detta kan ske med med eller utan närvaro från föreningens representanter.
  • NYTT: Vite om 5000 kr per påbörjad vecka om inte skiftligt påtalade brister åtgärdats inom 4 veckorNotera att om dessa brister kan hänföras till enskilda medlemmar kommer dessa att få dela på kostnaden. Medlemmar som sköter sig ska inte drabbas av denna kostnad. Vid upprepade försummelser att åtgärda påtalade brister eller att föreningen inte genast på anmodan betalar är kommunen berättigad att säga upp avtalet för omedelbar avflyttning.

Detta inlägg publicerades 18/4 och uppdaterades senast 20/4.

/ Styrelsen /