Årsmötet 2023 avklarat

Vi har precis betat av det ordinarie årsmötet 2023. Vi har fått en ny sekreterare med stor erfarenhet från styrelsearbete som kommer att stärka styrelsen och föreningsarbetet. Vi har också lyckats tillsätta bra suppleanter, internrevisorer och valberedare. Mer info om föreningens färdriktning kommer efter styrelsemötet den 26/4. Den nya laguppställningen kan du hitta här.

Kort om årsmötesbesluten:

  • Arrendeavgiften för en 200m² stuglott blir (justerad för förtida inbetalning) 360 kr år 2023 och prelimärt full avgift 850 kr år 2024
  • Medlemsavgiften blir 1540 kr år 2023, och preliminärt 1460 kr år 2024.
  • Justerade ordnings och byggregler.
  • Städhelger 03/04 juni och 23/24 september med skyldighet att utföra ett tilldelat uppdrag.