Information om läget på Anemonen 21 januari 2022

Nu har vi kommit en bit in på det nya året och vi går mot ljusare tider. Kommunen har nu gått sin syn på området. Det innebär att vi och ni snart får ta del av deras beslut. Vi vet redan nu att kommunen var mycket besvikna på att flera lotter fortfarande inte städats upp.

Vi har kommit så långt i våra diskussioner med kommunen att vi vet att vi kommer att få möjlighet att arrendera en begränsad del av området under en begränsad tid. Tidsbegränsningen har kommit till för att kommunen vill se att alla kommer igång med sin odling på 80 procent av lotten och att det är städat och snyggt innan de förlänger avtalet.

Vi kommer i början på mars ha två informationsmöten där vi går igenom vad det nya avtalet innebär för föreningen och dess medlemmar. Det kommer en inbjudan till mötena till de som föreningen erbjuder ett nytt arrendeavtal och därmed medlemskap i föreningen.

När det blir dags att skriva nya arrendeavtal kommer vissa att bli erbjudna att teckna ett nytt arrendeavtal, men inte alla.

Med vänlig hälsning

Styrelsen KTF Anemonen