Lägesuppdatering

Vi vet att kommunen gick en extra kontrollrunda på området 28/1, men vi har fortfarande inte fått besked från kommunen hur de tänker agera mot vissa.

Vi har heller inte nått fram till ett nytt arrendeavtal. Det finns ett utkast till arrendeavtal från kommunen som styrelsen tycker har alldeles för många frågetecken. Klart är i alla fall att kommunen kommer att ställa mycket hårda krav på uppstädning och att 80% av lotten ska vara odling/blommor och att det ska synas tidigt på odlingssäsongen. Här blir det alltså fråga om uppgrävning av gräsmatta och bortforsling av material för många som får chansen att fortsätta 2022.

Med tanke på att vi nu är i början på februari, och kontrakt inte kan skrivas med de f.d. medlemmar som får en chans att fortsätta förrän ett arrendeavtal tecknats med kommunen, ser vi inte det som troligt att vi kan hålla ett ordinarie årsmöte innan slutet på mars.

Vi återkommer med mer info så snart vi har något konkret att komma med.

/ Styrelsen Anemonen /