Några ord från interimsstyrelsens ordförande

Som representant för Koloniträdgårdsförbundet har jag efter bästa förmåga försökt att stötta den interimsstyrelse som verkat under den här perioden. Flera har naturligtvis gjort ett utmärkt arbete, men framför allt har vår kassör/sekreterare, Olof Damberg, lagt ner ett enormt stort arbete. Tack vare det finns nu strukturer och rutiner för så väl handlingar, arkiv som ekonomi m.m. och allt är i utmärkt ordning. Nu gäller det för föreningen att verkligen förvalta detta arv.

Detta innebär inte att allt är gjort. Det finns mycket kvar att göra för att få en fungerande förening, där alla följer de regler som finns och förstår varför de finns. Kunskap och förståelse för föreningslivet i Sverige saknas och här måste man arbeta för att alla förstår sin roll i föreningen. Mycken kunskap måste således tillföras. Östra regionen av koloniträdgårdsförbundet och Koloniträdgårdsförbundet bidrar gärna med kurser, utbildningar och stöd.

Jag har kunnat notera att det inom Anemonen är bekymmersamt att så stor del har svårt med svenska språket. Det innebär missförstånd, och oro uppstår när man inte förstått vad som gäller. Troligen frågar man hellre en som talar samma språk som en själv än att man frågar styrelsen. Här finns det alldeles för mycket utrymme för feltolkningar av information och regler på vägen.

Detta bör man ta hänsyn till när en styrelse tillsätts, så att de vanligaste språken är representerade och att man gör det möjligt för dessa att få den kunskap som behövs.

Min bedömning är att Anemonens framtid till stor del hänger på att kunskap tillförs, gemenskapen stärks och att de styrelser och valberedningar man väljer de närmaste åren är kunniga och orkar fortsätta det arbete som denna styrelse har försökt skapa förutsättningar för.

Stort lycka till!

Kerstin Bünsow