Dokument

Här finner ni de dokument som styr KTF Anemonens verksamhet.

Arrendeavtal och detaljplan

Anemonen arrenderar hela koloniområdet av jordägaren, Sigtuna kommun. Hur föreningen får verka på området styrs av arrendeavtalet (publiceras ej) med kommunen och detaljplan 267 (DNR BTN 2008/0138-214:M) för den del av fastigheten Valsta 3:50 som koloniområdet ligger på. Ett annat viktigt dokument som uppdaterades 2021 är ”Riktlinjer för koloniträdgårdar i Sigtuna kommun” (DNR KS/2021:298) . Det beskriver detaljerat hur kommunen vill att koloniträdgårdarna ska fungera.

Stadgar

Anemonens stadgar är föreningens grundsten. Stadgarna beskriver hur föreningen och dess styrelse ska fungera samt medlemmens grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtalet är medlemmens avtal med föreningen för att få använda en lott på området. Här reglerar vi vad medlemmen får använda lotten till, avtalstid, arrende- och föreningsavgifter, samt vilka rättigheter och skyldigheter medlemmen har.

Notera att dokumentet nedan är en mall. Belopp och datum kan ändras av ett årsmöte eller pga ändringar i arrendeavtalet med Sigtuna kommun.

Behandling av personuppgifter (GDPR/Dataskydd)

Följande dokument förklarar föreningens behandling av personuppgifter när du är medlem eller ligger på intresselistan.

Föreskrifter (regler)

Det finns två föreskrifter som innehåller detaljerade regler för:

  1. Hur byggnation på den egna kolonilotten får gå till på koloniområdet, t ex kolonistugor och växthus.
  2. Hur man ska upprätthålla ordningen på koloniområdet, t ex parkering, användning av vatten och skötsel av lott och gemensamt område.

Överlåtelserutin

För information publicerar vi också vår överlåtelserutin för lott/stuga som ska följas av föreningen och medlemmarna hädanefter.

Enkla byggregler

Byggarea – stuga max 12 m², växthus max 6 m²

Byggarea (BYA). Mäts utvändigt – tänk den markyta som hela stugan täcker!
Tak får skjuta ut max 50 cm mätt vågrätt från fasaden, annars räknas också taket.

Verktygslåda

Locket ska luta så att vatten kan rinna av lätt, så bygg gärna några cm högre bak och lägre fram. Locket ska bara kunna öppnas uppåt. Lägg takpapp på locket för att skydda mot regn. Måla med jordnära färg.


Verksamhetsberättelser


Denna sida uppdaterades senast