Category Archives: Nyheter

Vissa medlemmar ses fortfarande vattna hela dagarna även i stark sol. Varför? Ni skänker bort era pengar! Det har dessutom regnat regelbundet den senaste tiden så förbrukningen borde inte vara så här pass hög. Förbrukningen är 858 m³ eller ca 11.4 m³ per dag i genomsnitt sedan vattnet öppnades kring 1 maj. Kostnad hittills (inkl 9 750 kr för vattenmätare!!): ca 17 200 kr. Budgeterat är 22 000 kr. Vattenförbrukningen har varierat mycket beroende på väder och har legat mellan ca 7 och 18 m³ per dag. Under perioden 17/6 till 1/7 skuttade det upp till nästan 20 m² per dag. Med samma varierande väder och ingen medelhavshetta under juli och augusti ser det nu ut som vi går någon tusenlapp över budget. Glöm inte att ta bort vattenslangen från tappen när ni har vattnat klart. Kolla läckande slangar/kopplingar. Vattna inte på dagen / i solen! Absolut inga vattenlekar, tack!

Styrelsen har beslutat släppa tre st odlingslotter om vardera 100 m². De utgör en uppstyckning av lotterna 61/62 där ingen byggnation nu får förekomma. På en odlingslott ska hela ytan odlas och inga byggnader får finnas. En verktygslåda och mindre odlingstunnlar/växtskydd tillåts. Arrendeavgiften 2023 är 300 kr (föreningen betalar arrende från 1/4 i år, annars skulle den vara 400 kr), förbundsavgift 215 kr (alla lotter >= 75 m²) samt medlemsavgift 660 kr, dvs totalt 1175 kr. En lika stor depositionsavgift, alltså 1175 kr) tillkommer också vid tillträdandet av lotten. Den återbetalas när lotten lämnas tillbaka till föreningen, om och endast om den är avstädad och jorden i brukbart skick för nästa kolonist. Köande på intresselistan prioriteras! / Styrelsen KTF Anemonen /

Här kan ni i läsa om när Mitt i Sigtuna gjorde ett besök på området och hittade Abdullah och Nawros som var i full färd med att ta reda på säsongens skörd.

Efter kommunens syn den 16/6 fick vi den 23/6 en rapport över kommunens syn på hur målet om ”80% odlingsyta” och ”inga sommarstugor” var uppnått eller inte. Bara 26 lotter fick ”ingen anmärkning” på odlingsytan. Några av dessa lotter tycker styrelsen inte är godkända. Kommunen hade dessutom anmärkningar på några lotter där styrelsen tycker precis tvärtom, dvs att de uppfyller alla krav som kommunen har i sina riktlinjer för en kolonilott. För att vara säkra på att föreningen och kommunen har samma tolkning av reglerna har styrelsen kommit överens med kommunen om att förlänga nuvarande avtal med tre månader till 30 september, innan ett avtal med vitesklausul tecknas. Föreningens medlemmar har fortfarande samma uppdrag – att uppnå målet om 80% odling och bli kolonister – ej sommarstugeägare. Styrelsen kommer att jobba med alla medlemmar som inte uppnått målet samtidigt som vi kommer att diskutera med kommunen och Koloniträdgårdsförbundet om tolkningen…

Läs mer

Nu är vattnet åter på och toaletterna fungerar. Var sparsam med bevattningen och kom ihåg att koppla ur slangen när du är klar. Rapportera läckande kranar till styrelsen!

5/5