Inlägg

Tid: Söndag 23 april 2023 kl 12:30 Plats: Steningehöjdens skola – matsalen Solurstorget 5, Steningehöjden. Buss 582. Parkering finns mitt emot sporthallen.Kom i god tid innan! Rösträtt Enligt föreningens stadgar §3.2 och §5.1 har endast medlemmen, eller någon annan myndig person från samma hushåll, rätt att rösta på årsmötet. Det är inte tillåtet att ge fullmakt till en annan person att rösta. Närvarolista/ID-kontroll En närvarolista, som också blir röstlängd, kommer att upprättas innan mötet. En ID-kontroll kan komma att göras innan medlemmen eller dess hushållsrepresentant får tillträde till möteslokalen. Motioner Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. En motion ska vara skriftlig och ha inkommit med post eller e-post till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra…

Läs mer

Preliminär kallelse till årsmöte söndag 23 april. Vi har fått ett nytt avtalsförslag från kommunen som nu kommer att behandlas av styrelsen. Avtalsförslaget från kommunen har följande huvudpunkter: Nyttjanderättsavtal och årsmöte Styrelsen måste först godkänna avtalet på ett styrelsemöte. Vi kommer inte kunna ha ett årsmöte i tid enligt våra stadgar (dvs senast 31 mars). Vi kommer ej heller kunna skicka ut skriftlig kallelse till 23 april sex veckor innan. Medlemmarna får själva avgöra om på mötet om kallelsetiden, vad den nu blir, ändå kan antas vara godtagbar. I och med att vi inte fick ett nytt avtal den 1/10 så har alla kontrakt upphört och därmed, enligt stadgarna, allas medlemsskap. Styrelsen kvarstår tills årsmötet och tänker göra som förra året och teckna nya avtal med alla som hade ett normalt avtal 2022. De som hade ett avtal till 30/9, utan klausul om automatisk förlängning från 1/10, kommer att styrelsen…

Läs mer

Här kan ni i läsa om när Mitt i Sigtuna gjorde ett besök på området och hittade Abdullah och Nawros som var i full färd med att ta reda på säsongens skörd.

På lördag den 27:e augusti får de medlemmar som vill ställa upp ett bord och sälja eller byta trädgårdsprylar på stora gräsmattan på området – se loppis27aug2022. Styrelsen kommer samma helg (27-28 aug) att genomföra en riktad syn på ett stort antal kolonilotter. Synen kommer att ske på ett urval av de lotter som hade anmärkningar på odlingsyta från kommunen samt de lotter där styrelsen inte är nöjd med hur lotten skötts under sommaren. Mer information kommer att postas på anslagstavlan på området. Vi kan konstatera att ca 40 lotter kommer att vara berörda. Vi påminner också om den obligatoriska höststäddagen lördag 15 oktober. Närvaro är obligatorisk i fyra timmar. Vi ber medlemmarna finna någon anhörig eller vän som kan ställa upp och städa området om det är så att medlemmen själv har en giltig orsak för frånvaro. / Styrelsen /

Styrelsen har börjat att gå runt till de 41 (!!) lotter som har fått anmärkningar efter kommunens inspektion den 16/6 och styrelsens efterföljande kontroller. Det är alldeles för många som inte lägger ner den tid och energi som krävs för att komma upp i en godtagbar odlingsyta och vissa har i stort sett har struntat i fel som de vetat om i nästan ett års tid. Några har överhettat skottkärrorna och hämtat massor av gratisjord, men de som skulle ha behövt jorden mest verkar inte ha lagt ner så mycket energi utan har trott att jorden magiskt ska teleportera sig över lottgränsen. Vissa har fräst upp och rensat grästuvor i mängder, eller åtminstone grävt upp några hål i marken, men många har bara stirrat på gräsmattan/ogräset och trott att den/det skulle självdö och själv finna vägen till ÅVC. Varken föreningen eller kommunen kan lova om eller när det kommer mer…

Läs mer

Efter kommunens syn den 16/6 fick vi den 23/6 en rapport över kommunens syn på hur målet om ”80% odlingsyta” och ”inga sommarstugor” var uppnått eller inte. Bara 26 lotter fick ”ingen anmärkning” på odlingsytan. Några av dessa lotter tycker styrelsen inte är godkända. Kommunen hade dessutom anmärkningar på några lotter där styrelsen tycker precis tvärtom, dvs att de uppfyller alla krav som kommunen har i sina riktlinjer för en kolonilott. För att vara säkra på att föreningen och kommunen har samma tolkning av reglerna har styrelsen kommit överens med kommunen om att förlänga nuvarande avtal med tre månader till 30 september, innan ett avtal med vitesklausul tecknas. Föreningens medlemmar har fortfarande samma uppdrag – att uppnå målet om 80% odling och bli kolonister – ej sommarstugeägare. Styrelsen kommer att jobba med alla medlemmar som inte uppnått målet samtidigt som vi kommer att diskutera med kommunen och Koloniträdgårdsförbundet om tolkningen…

Läs mer

Kommunen genomförde en inspektion den 16 juni och har nu lämnat en kortfattad rapport. Enligt kommunen har endast 26 lotter lyckats att få 80% av lotten uppodlad helt enligt deras syn. Delar av styrelsen har pratat om detta och det ser ut som vi inte håller med kommunen i vissa fall. Det är mycket viktigt att föreningen och kommunen har samma syn eftersom de nu har överlåtit till föreningen att styra upp problemen och (återigen) inte kommer att genomföra hoten om avhysningar genom kronofogden. Det blir istället föreningens sak att, i värsta fall, säga upp medlemmar som inte har förmågan att bli kolonister och följa regler. Kommunen kommer i nästa arrendeavtal, som styrelsen ännu inte skrivit på eller ens sett, att införa en klausul om vite (böter) på 5000 kr per påbörjad vecka om inte föreningen uppfyller de krav som kommunen ställer. De medlemmar som har bidragit till att orsaka…

Läs mer

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på midsommarhelgen! Vädret ser ut att bli fantastiskt de närmaste dagarna så vi hoppas se alla på plats på området och se grödorna och blommorna skjuta i höjden. Tyvärr hade vi också en mycket otrevlig incident på området där en medlem, som kan alla regler, försökte tala om för andra vuxna besökare att koloniområdet inte är en vattenlekpark där barn fritt får använda föreningens vatten för att spola ner varandra och vägarna. Medlemmen kände sig hotad av de vuxna besökarna som uppenbarligen inte förstår reglerna eller har koll på sina barn. Fullkomligt oacceptabelt! Alla medlemmar ska känna till reglerna och informera sina gäster. Koloniområdet är inte en offentlig lekpark! Förra året blev vattenräkningen nästan 17000 kr. Vårt gemensamma kommunala vatten är enbart till för bevattning av grödor, ej för vattenlek. Medlemmarna kan och ska själva samla regnvatten som kan användas till lekar. Styrelsen…

Läs mer

Kommunens representanter kommer att genomföra en syn och inspektera alla lotter och området torsdagen den 16 juni med början kl 0830. Ni som inte har 80% odlingsyta vid det tillfället riskerar att inte få ett nytt avtal från 1 juli. Vi påminner om att en gräsmatta, där man bara har stuckit ner lite blommor eller buskar, inte kommer att godkännas. /Styrelsen/

Vi får påminna om kommunens krav på 80% odlingsyta och uppstädad lott till 31/5. Se punkt 3 i ert nyttjanderättsavtal. Den som inte har ordnat till detta innan kommunen går sin syn tidigt i juni kommer inte att få fortsätta vara kolonist på området. Vi ser tyvärr att det finns flera lotter där man inte ens har börjat med att få bort gräsmattorna och berett jord så man kan odla, sätta blommor eller buskar. Hyr eller låna en jordfräs och gör jobbet nu! Styrelsen kan inte göra detta jobb åt enskilda medlemmar! Ni som inte klarar av kommunens krav enligt avtal kommer att sitta med en stuga på mark som ni inte kommer att ha rättighet att använda efter 30/6. Ni vill inte ha denna huvudvärk med tanke på att intresset att överta lotter är svagt! / Styrelsen /

20/28