Toalettbyggnad Lott 1 Lott 2 Lott 3 Lott 4 Lott 5 Lott 6 Lott 7 Lott 8 Lott 9 Lott 10 Lott 11 Lott 12 Lott 13 Lott 14 Lott 15 Lott 16 Lott 17 Lott 18 Lott 19 Lott 20 Lott 21 Lott 22 Lott 23 Lott 24 Lott 25 Lott 26 Lott 27 Lott 28 Lott 29 Lott 30 Lott 31 Lott 32 Lott 33 Lott 34 Lott 35 Lott 36 Lott 37 Lott 38 Lott 39 Lott 40 Lott 41 Lott 42 Lott 43 Lott 44 Lott 45 Lott 46 Lott 47 Lott 48 Lott 49 Lott 50 Lott 51 Lott 52 Lott 53 Lott 54 Lott 55 Lott 56 Lott 57 Lott 58 Lott 59 Lott 60 Lott 61 Lott 62 Lott 63 Lott 64

Toalettbyggnad

Toaletten är inte offentlig utan till för Anemonens medlemmar och deras gäster. Det är nu upprustad så vi har tillgång till tvål, toa- och torkpapper och rengöringsmedel. Den städas gemensamt av Anemonens medlemmar.

Lott 1

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 2

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 3

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 4

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 5

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 6

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 7

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 8

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 9

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 10

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 11

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Den nuvarande nyttjaren vill sälja stugan. Här kan man börja odla direkt då det finns gott om mycket välskött jord! Lotten och stugan uppfyller alla ställda krav, men taket kanske bör nog snyggas till av en framtida ägare.
Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 12

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 13

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 14

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 15

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 16

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 17

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 18

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 19

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 20

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 21

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 22

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 23

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Stugägaren vill sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 24

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 25

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 26

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 27

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 28

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 29

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 30

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 31

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 32

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 33

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 34

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 35

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 36

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 37

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 38

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 39

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 40

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 41

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 42

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 43

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 44

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 45

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 46

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 47

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 48

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare behöver sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 49

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 50

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 51

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Stugägaren vill sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 52

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 53

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 54

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 55

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 56

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 57

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 58

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 59

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus

Lott 60

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus.

Lott 61

Lott om 100 m² - slogs samman med lott 61 och delades därefter i tre 100 m² rena odllingslotter.
Lott 62 är nu den del som är närmast lott 49, lott 61 är den del som är närmast lott 30 och mittendelen fick lottnummer 66.

Lott 62

Lott om 100 m² - slogs samman med lott 61 och delades därefter i tre 100 m² rena odllingslotter.
Lott 62 är nu den del som är närmast lott 49, lott 61 är den del som är närmast lott 30 och mittendelen fick lottnummer 66.

Lott 63

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
[kartan stämmer ej med verkligheten vad gäller ytan]

OBS! Nuvarande nyttjare och stugägare kan tänka sig sälja stugan till en seriös kolonist. Kom och besök området och kolla!

Om du är intresserad anmäler du dig till intresselistan. Föreningen förmedlar sedan kontaktuppgifter till ägaren av stugan.

Lott 64

Lott om 200 m² med rätt till 12 m² dagstuga och 6 m² växthus
[kartan stämmer ej med verkligheten vad gäller ytan - en del av lott 65 ingår]