Monthly Archives: april 2024

Vi har precis haft det ordinarie årsmötet 2024. Vi har fått en ny kassör med tidigare erfarenhet av rollen och bytt ut en annan ordinarie ledamot. Vi tror nu att vi har så pass bra ledning som det går att få i Anemonen och att vi ska kunna orka med att åstadkomma lite mer på det gemensamma koloniområdet. Den nya laguppställningen kan du hitta här. Styrelsen tillönskar alla medlemmar och besökare en härlig sommar!

1/1