Öppet brev till Sigtuna kommun

Det nya avtalet med kommunen och den översiktliga synen den 17 juni, med efterföljande kommentarer och en mängd varningar till medlemmar från styrelsen, har tagit hårt på många och stämningen verkar vara mycket låg på sina håll på området.

Styrelsen är satt att kontrollera och driva på att gällande kommunala arrendeavtal följs och tänker så göra tills kraven i arrendeavtalet ändras, men alla ledamöter är eniga om att det finns flera stora problem med avtalet som gör att det blir svårt, om inte omöjligt i vissa fall, att avgöra om det blir rätt och rättvist mot föreningen och medlemmarna.

Vi har därför bestämt att lämna in ett brev till Sigtuna kommuns mark- och exploateringschef på Samhällsbyggnadskontoret, som är den som undertecknat vårt arrendeavtal för kommunens räkning.
Vi uttrycker i brevet kritik mot hur arrendeavtalet utformats och vår förhoppning är att vi småningom ska kunna få till rimligare och mer begripliga krav på hur det ska fungera på koloniområdet.

Vi har också beslutat att publicera det som ett öppet brev här. Du kan läsa brevet i sin helhet nedan (PDF-dokument).