Vaktmästarbyte (uppdaterat 15/7)

Anemonen har nu, åtminstone temporärt, utsett en ny vaktmästare för koloniområdet – Peter Blom, lott 36, tel 070 850 5215. Snälla lämna meddelande på röstbrevlåda eller SMS. Peter har sitt vanliga arbete och kan inte förväntas svara närhelst man ringer.

Kontakta Peter i första hand för fel på gemensam utrustning.
• Läckande vattenkranar / ledningar
• Toaletten (toapapper, tvål, torkpapper, dörrlås / nycklar, ostädat, vattenläcka etc)

Peter ansvarar för att städdagarna organiseras, håller koll på gemensam utrustning, samt att det finns medlemmar som håller toaletten städad och gräsmattan klippt. Det betyder inte att han gör allt jobb själv. Alla medlemmar förväntas hjälpa till!

Uppdaterat 25/5:
Jan Chamoun, lott 58, ansvarar för gräsklippning på gemensamma området.
Anthony Arminio, lott 14, ansvarar för att toaletterna hålls i god ordning.

/ Styrelsen /