Monthly Archives: juli 2023

Det nya avtalet med kommunen och den översiktliga synen den 17 juni, med efterföljande kommentarer och en mängd varningar till medlemmar från styrelsen, har tagit hårt på många och stämningen verkar vara mycket låg på sina håll på området. Styrelsen är satt att kontrollera och driva på att gällande kommunala arrendeavtal följs och tänker så göra tills kraven i arrendeavtalet ändras, men alla ledamöter är eniga om att det finns flera stora problem med avtalet som gör att det blir svårt, om inte omöjligt i vissa fall, att avgöra om det blir rätt och rättvist mot föreningen och medlemmarna. Vi har därför bestämt att lämna in ett brev till Sigtuna kommuns mark- och exploateringschef på Samhällsbyggnadskontoret, som är den som undertecknat vårt arrendeavtal för kommunens räkning. Vi uttrycker i brevet kritik mot hur arrendeavtalet utformats och vår förhoppning är att vi småningom ska kunna få till rimligare och mer begripliga…

Läs mer

Anemonen har nu, åtminstone temporärt, utsett en ny vaktmästare för koloniområdet – Peter Blom, lott 36, tel 070 850 5215. Snälla lämna meddelande på röstbrevlåda eller SMS. Peter har sitt vanliga arbete och kan inte förväntas svara närhelst man ringer. Kontakta Peter i första hand för fel på gemensam utrustning.• Läckande vattenkranar / ledningar• Toaletten (toapapper, tvål, torkpapper, dörrlås / nycklar, ostädat, vattenläcka etc) Peter ansvarar för att städdagarna organiseras, håller koll på gemensam utrustning, samt att det finns medlemmar som håller toaletten städad och gräsmattan klippt. Det betyder inte att han gör allt jobb själv. Alla medlemmar förväntas hjälpa till! Uppdaterat 25/5:Jan Chamoun, lott 58, ansvarar för gräsklippning på gemensamma området.Anthony Arminio, lott 14, ansvarar för att toaletterna hålls i god ordning. / Styrelsen /

2/2