Tre odlingslotter om 100 m² släpps omedelbart

Styrelsen har beslutat släppa tre st odlingslotter om vardera 100 m². De utgör en uppstyckning av lotterna 61/62 där ingen byggnation nu får förekomma.

På en odlingslott ska hela ytan odlas och inga byggnader får finnas. En verktygslåda och mindre odlingstunnlar/växtskydd tillåts.

Arrendeavgiften 2023 är 300 kr (föreningen betalar arrende från 1/4 i år, annars skulle den vara 400 kr), förbundsavgift 215 kr (alla lotter >= 75 m²) samt medlemsavgift 660 kr, dvs totalt 1175 kr.

En lika stor depositionsavgift, alltså 1175 kr) tillkommer också vid tillträdandet av lotten. Den återbetalas när lotten lämnas tillbaka till föreningen, om och endast om den är avstädad och jorden i brukbart skick för nästa kolonist.

Köande på intresselistan prioriteras!

/ Styrelsen KTF Anemonen /