Monthly Archives: augusti 2022

På lördag den 27:e augusti får de medlemmar som vill ställa upp ett bord och sälja eller byta trädgårdsprylar på stora gräsmattan på området – se loppis27aug2022. Styrelsen kommer samma helg (27-28 aug) att genomföra en riktad syn på ett stort antal kolonilotter. Synen kommer att ske på ett urval av de lotter som hade anmärkningar på odlingsyta från kommunen samt de lotter där styrelsen inte är nöjd med hur lotten skötts under sommaren. Mer information kommer att postas på anslagstavlan på området. Vi kan konstatera att ca 40 lotter kommer att vara berörda. Vi påminner också om den obligatoriska höststäddagen lördag 15 oktober. Närvaro är obligatorisk i fyra timmar. Vi ber medlemmarna finna någon anhörig eller vän som kan ställa upp och städa området om det är så att medlemmen själv har en giltig orsak för frånvaro. / Styrelsen /

1/1