Monthly Archives: juni 2022

Efter kommunens syn den 16/6 fick vi den 23/6 en rapport över kommunens syn på hur målet om ”80% odlingsyta” och ”inga sommarstugor” var uppnått eller inte. Bara 26 lotter fick ”ingen anmärkning” på odlingsytan. Några av dessa lotter tycker styrelsen inte är godkända. Kommunen hade dessutom anmärkningar på några lotter där styrelsen tycker precis tvärtom, dvs att de uppfyller alla krav som kommunen har i sina riktlinjer för en kolonilott. För att vara säkra på att föreningen och kommunen har samma tolkning av reglerna har styrelsen kommit överens med kommunen om att förlänga nuvarande avtal med tre månader till 30 september, innan ett avtal med vitesklausul tecknas. Föreningens medlemmar har fortfarande samma uppdrag – att uppnå målet om 80% odling och bli kolonister – ej sommarstugeägare. Styrelsen kommer att jobba med alla medlemmar som inte uppnått målet samtidigt som vi kommer att diskutera med kommunen och Koloniträdgårdsförbundet om tolkningen…

Läs mer

Kommunen genomförde en inspektion den 16 juni och har nu lämnat en kortfattad rapport. Enligt kommunen har endast 26 lotter lyckats att få 80% av lotten uppodlad helt enligt deras syn. Delar av styrelsen har pratat om detta och det ser ut som vi inte håller med kommunen i vissa fall. Det är mycket viktigt att föreningen och kommunen har samma syn eftersom de nu har överlåtit till föreningen att styra upp problemen och (återigen) inte kommer att genomföra hoten om avhysningar genom kronofogden. Det blir istället föreningens sak att, i värsta fall, säga upp medlemmar som inte har förmågan att bli kolonister och följa regler. Kommunen kommer i nästa arrendeavtal, som styrelsen ännu inte skrivit på eller ens sett, att införa en klausul om vite (böter) på 5000 kr per påbörjad vecka om inte föreningen uppfyller de krav som kommunen ställer. De medlemmar som har bidragit till att orsaka…

Läs mer

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på midsommarhelgen! Vädret ser ut att bli fantastiskt de närmaste dagarna så vi hoppas se alla på plats på området och se grödorna och blommorna skjuta i höjden. Tyvärr hade vi också en mycket otrevlig incident på området där en medlem, som kan alla regler, försökte tala om för andra vuxna besökare att koloniområdet inte är en vattenlekpark där barn fritt får använda föreningens vatten för att spola ner varandra och vägarna. Medlemmen kände sig hotad av de vuxna besökarna som uppenbarligen inte förstår reglerna eller har koll på sina barn. Fullkomligt oacceptabelt! Alla medlemmar ska känna till reglerna och informera sina gäster. Koloniområdet är inte en offentlig lekpark! Förra året blev vattenräkningen nästan 17000 kr. Vårt gemensamma kommunala vatten är enbart till för bevattning av grödor, ej för vattenlek. Medlemmarna kan och ska själva samla regnvatten som kan användas till lekar. Styrelsen…

Läs mer

Kommunens representanter kommer att genomföra en syn och inspektera alla lotter och området torsdagen den 16 juni med början kl 0830. Ni som inte har 80% odlingsyta vid det tillfället riskerar att inte få ett nytt avtal från 1 juli. Vi påminner om att en gräsmatta, där man bara har stuckit ner lite blommor eller buskar, inte kommer att godkännas. /Styrelsen/

4/4