Infomöte (uppdaterat)/ Årsmöte

Informationsmöten, i första hand för de som var medlemmar under 2021 som vill återfå sitt medlemskap och nyttjanderätt, och är med i den grupp om 46 lotter som föreningen har fått tillstånd av kommunen att köra igång igen, är nu bokade i Forum (Salen), Stockholmsvägen 25, Märsta.

  • Söndag 27 mars 2022, kl 10:00-12:30 (ingen från kommunen, vad vi vet nu)
  • Tisdag 29 mars 2022, kl 18:30-21:30 (med någon från kommunen)

Även andra intresserade kolonister är välkomna för att få mer information om vad som gäller för enskilda kolonister och på området fram till 30 juni och vad som kommer att krävas för att kvalificera sig för en fortsättning från 1 juli.

Vänligen respektera att informationsmötet inte kommer att behandla Sigtuna kommuns avhysningsärenden på 16 lotter. Ta kontakt direkt med kommunen om ni vill diskutera enskilda ärenden. Föreningen har varken rätten eller möjligheten att ta upp dessa ärenden på informationsmötena ovan.

Förvarning om årsmöte

De medlemmar som har hunnit bli upptagna i föreningen igen efter infomötena 27/3 eller 29/3 är preliminärt kallade till ordinarie årsmöte lördag 14 maj kl 14:00 i Forum (Cabinen). Blockera er kalender!

Förvarning om städdagar

Obligatoriska städdagar är preliminärt planerade till helgen 21-22 maj. Blockera er kalender!
En container för blandat avfall kommer att vara tillgänglig under helgen. Se det som absolut sista chansen att städa upp er lott och området ordentligt! Mer info senare om arbetsuppgifter.