Uppdatering om omstart 2022

Efter dagens möte med Sigtuna kommuns representant står det klart att föreningen får arrendera delar av området igen från 1 april 2022. Kommunen och föreningen kommer att ställa hårda krav på uppstädning och att 80% av lotten ska vara odling/blommor och att det ska vara åtgärdat senast 31 maj 2022. Det blir ett kort avtal med automatisk uppsägning till 30 juni 2022 och därefter ett normalt avtal. Mer information om vad detta innebär för en medlem/lottinnehavare kommer att ges på ett informationsmöte.

Avhysningar

Kommunen meddelade att 16 personer/lotter kommer att bli avhysta från området p.g.a. de fortfarande inte uppfyller kommunens byggregler enligt detaljplan 267 eller inte uppfyller minimala ordningskrav. Föreningen får därför inte arrendera det område som består av dessa lotter förrän kommunen och Kronofogdemyndigheten avslutat processen. Kommunen kommer inom kort att skicka post till de som berörs av avhysningen.

OBS! Anemonens styrelse har inget att säga till om vad gäller dessa 16 lotter (nummer 2, 3, 10, 21, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 46, 48, 53, 54, 55, 56). Ni som är drabbade måste hantera ärendet direkt med Sigtuna kommun.

Omstart

De som inte avhyses av kommunen får chansen att starta om med föreningen igen och kommer att bjudas in till ett informationsmöte där de nya avtalen och villkoren kommer att gås igenom. Ingen får skriva ett nyttjanderättsavtal till en kolonilott om man inte tagit del av informationen. Föreningens interimstyrelse kommer inom några dagar att skicka post till de som berörs av omstarten.

/ Styrelsen Anemonen /